Torsdag
Torsdag Lett regn
11°
Lett regn
Lett bris
Fredag
Fredag Delvis skyet
17°
Delvis skyet
Svak vind
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

Rindal er en god plass å bo – også i framtiden

Et samfunn må være i stadig utvikling og fornye og forbedre seg. Dette gjelder også for Rindalssamfunnet.  Men så må man spørre seg om hvilke områder man skal ha ekstra fokus på framover, skriver Vibeke Langli i dette leserinnlegget. 

Rindal en god plass å bo – også i framtiden

Et samfunn må være i stadig utvikling og fornye og forbedre seg. Dette gjelder også for Rindalssamfunnet.  Men så må man spørre seg om hvilke områder man skal ha ekstra fokus på framover?

Mye i Rindal er veldig bra. Vi har en godt drevet skole med gode resultater, vi har mange gode tjenester for innbyggerne i Rindal som f.eks bibliotek, basseng, kino, lege, tannlege, jordmor, helsesøster, ambulansestasjon, brannvesen osv.

I Rindal er vi dyktige til å samarbeide med våre nabokommuner på flere områder som f.eks barnevern, kulturskole, helse og planarbeid.

Næringslivet i Rindal er drevet av dyktige ledere med flinke ansatte som hver dag gjør en skikkelig innsats for den bedriften de arbeider for.

Frivilligheten og dugnadsånden er stor i Rindal, og veldig mange bidrar på flere områder. I Rindal hjelper vi hverandre slik at vi alle får en bedre plass å bo på. Jeg vil ta fram ett eksempel; for 12 år siden forsvant min morfar på tur til setra. Mange hundre(!) frivillige meldte seg for å lete, og alle la ned en formidabel innsats ved å lete eller bistå letemannskapene! De profesjonelle etatene styrte naturligvis operasjonen, men de hadde ikke klart det uten de frivillige.

Jeg tror at vi alle synes det er godt å bidra i samfunnet. Vi som bor i Rindal skal være stolte av å bo her, og stolte av det vi bidrar med. Jeg tror de aller fleste synes at Rindal er en god plass å bo.

Å bli spurt om å stille som ordførerkandidat for Rindal Senterparti var en stor tillitserklæring, og det var med ærefrykt jeg takket ja.  Jeg er nok generelt samfunnsengasjert, og er alltid interessert i å lære noe nytt. I hele min yrkesaktive karriere har jeg jobbet innen salg, administrasjon og økonomi. I dag jobber jeg som Økonomisjef, og har hatt flere leder- og styreverv i både private og offentlige bedrifter. Den erfaring og kompetanse jeg innehar tror jeg kan være til nytte for Rindalssamfunnet.

Så hva skal vi ha fokus på framover?
Dessverre blir det økonomiske spillerommet stadig knappere for mindre kommuner. Derfor blir det nødvendig å ha fokus på økonomi, og hva vi kan få til med den inntekten kommunen har disponibel. En kommune kan sammenlignes med en bedrift, men forskjellen er at mye av inntekten en kommune får er avhengig av de rammer som legges i statlige overføringer.
Som bedriftsøkonom vet jeg hvor viktig det er involvere alle aktuelle parter i å lage gode budsjetter, og deretter ha god budsjettdisiplin i regnskapsåret. For å ha midler til å utvikle seg må man ha positive resultater. På samme måte som en bedrift bygger egenkapital for å stå rustet for framtiden.

Det er ett stort prosjekt vi skal ha fokus på i de nærmeste årene, og det er nytt helsetun. Dette er et lenge etterlengtet og nødvendig prosjekt som skal gjennomføres. Det er et stort prosjekt, hvor det blir viktig å få det innholdet man ønsker seg, tilpasset de økonomiske rammene. Jeg synes man skal være såpass ærlige å si at det er vanskelig å love at kommunen alene kan utføre flere andre store kapitalkrevende prosjekter i neste 4 års periode. Da vil det være viktigere å prioritere å vedlikeholde eksisterende bygg og anlegg.

Å ta vare på det vi har, må vi ha fokus på. Vi skal forvalte kommunen for framtidige generasjoner. De bestemmelsene vi gjør, er avgjørende for hvordan Rindalssamfunnet vil se ut for våre etterkommere.
Som nevnt innledningsvis, så tror jeg de fleste synes det er bra å bo i Rindal. Men det er viktig at vi er lydhør for hvordan våre etterkommere ønsker at Rindal skal utvikle seg.

Å ta ungdommene med på råd og bestemmelser vil være viktig. Dagens ungdommer tror jeg har klare forventinger til hva de ønsker, og vi må vi må være lydhøre for deres meninger og ta det på alvor.

Ett viktig fokusområde er beredskap. Som tidligere aktivt medlem i Rindal Røde kors hjelpekorps, så er jeg kanskje ekstra opptatt av god beredskap. Jeg vet hvor viktig god mobildekning er for at man skal få rask hjelp, og vi må jobbe for god mobildekning i hele kommunen. I tillegg er det viktig å sørge for at ambulansen, vårt lokale sykehus, fortsatt skal ha tilholdssted i Rindal og at vi har ett solid brannmannskap på plass i Rindal.

Vi må ha fokus på næringsutvikling. Gode, stabile bedrifter, med sunn utvikling er helt avgjørende for næringslivet i Rindal.  I tillegg er det også veldig inspirerende når noen starter nye bedrifter. De bedrifter som ønsker det må få den hjelpen som er mulig. I Rindal har vi noe «særRindalsk», nemlig RUF fondet. Dette kan være ett økonomisk bidrag som kan hjelpe en bedrift til å starte opp, eller til å videreutvikle eksisterende drift. Men like viktig er det å gi råd og være en støttespiller.

Det er viktig å ha fokus på de tjenestene vi har i kommunen. Rindal SP ønsker tjenester nær der vi bor. Skal vi greie det må vi hele tiden arbeide for det, vi kan ikke ta for gitt at tjenestene fortsatt blir nær der vi bor.  Mye av utviklingen som skjer i Norge blir styrt av landets regjering. Dessverre så mener jeg de er lite villige til å respektere de som ønsker å bo i mindre kommuner og ha tilnærmet like tjenester som på større plasser. Men vi kan ikke gi opp! Rindal Senterparti stiller med dyktige kandidater som er meget motivert for å arbeide for at Rindal skal være en god plass å bo – også i framtiden.

Jeg oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin  - stem og bestem!
 

Vibeke Langli

Ordførerkandidat Rindal Senterparti

vibeke langli.jpg