Lørdag
Lørdag Skyet
Skyet
Flau vind
Søndag
Søndag Delvis skyet
Delvis skyet
Liten kuling
Stupetårn

Nytt stupetårn på Kalkstranda

Nytt stupetårn på «reiselivsfyrtårnet» Kalkstranda blir en realitet - men til hvilken pris og fra hvilken leverandør er ikke bestemt.

Kommunens næringskonsulent Harald Bredesen forklarer at den eksisterende badeplattformen med stupetårn er i så dårlig forfatning etter år med vedlikehold at kommunen ikke ser råd til å bruke den lengre. Derfor foreslås det ovenfor formannskapet å finansiere ny ferdigprodusert badebrygge med stupetårn.

- I tillegg til sjølve badeplattforma må en sørge for skikkelig forankring. Kompetanse og utstyr for å få på plass forankringa har vi her i Surnadal. Men kostnadene under vann vil nok bli like stor som kostnadene til utstyret en ser over vann, sier Bredesen i saksfremlegget.

Selve badebrygga som man ser den på bildet koster 106.000,-, mens forankring vil foretas av kommunen selv med en kostnad på ca. 80.000,-.

Rådmann Knut Haugen understreker at finansiering skjer gjennom næringsfondet, som er adskilt fra ordinær kommunal drift. Flere i formannskapet, deriblant Jonny Melkild (Ap) og varaordfører Helge Røv (Ap), etterlyste alternativer til leverandører og montering - for eksempel ved å oppfordre lokale krefter til en egeninnsats.

 

Prikken over i-en

Noen vil kanskje spørre seg om det virkelig er nødvendig med stupetårn på Kalkstranda, medgir Bredesen i saksfremlegget.

- Kalkstranda er eit attraktivt reisemål, og brukas som «fyrtårn» i marknadsføringa av Surnadal. Tiltaket kan slik bidra med positive ringverknader til både handel, overnatting, hyttebygging osv., skriver han.

- Å byggje reiselivsfyrtårn handlar om å profilere og løfte fram det eine og unike som har den attraksjonsverdien og kapasiteten som er nødvendig.

Derfor må det bli Kalkstranda og ikke en av de andre badeplassene i kommunen, mener rådmannen, og peker på at stranda har god kapasitet til mange besøkende i tillegg til utstrakt tilrettelegging i form av grøntområde, steinlegging, parkering, asfaltering, sanitærforhold, rydding og vedlikehold av strandsonen, sandvolleyballbane og nå altså selveste «prikken over i-en»; badeplattform med stupetårn.

Administrasjonen ser på tiltaket som et godt reiselivstiltak, i tillegg er det et godt trivsels- og bolysttiltak for barn og unge som bor i kommunen. Dermed vil tiltaket også være tråd med formålet til næringsfondet: å fremme næringsliv og trygge bosetting i Surnadal kommune.

 

Tilrådingen ble enstemmig vedtatt:

1. Surnadal kommune løyver inntil kr. 200.000,- til ny badeplattform med stupetårn og forankring på Kalkstranda.

2. Beløpet blir belastet næringsfondet og utbetalt mot dokumenterte kostnader over konto 14710.503.4510

Tips en venn Skriv ut