Tirsdag
Tirsdag Skyet
Skyet
Flau vind
Onsdag
Onsdag Skyet
Skyet
Svak vind
Picasa
Årsskriftet frå Rindal Heimbygdlag er i år på 90 sider - svært innhaldsrikt, med mykje godt stoff vi kjenner att både frå skrivarar og emne frå tidlegare år. Vi finn att serien om husmannsplassar - fr... Les mer
Picasa

Svært innhaldsrikt årsskrift frå Rindal Heimbygdlag

Årsskriftet frå Rindal Heimbygdlag er i år på 90 sider - svært innhaldsrikt, med mykje godt stoff vi kjenner att både frå skrivarar og emne frå tidlegare år. Vi finn att serien om husmannsplassar - frå Skjølsvold, Bjørnstad og Grytbakk denne gongen. For bedehusa er turen komen til Rindal bedehus. I ...
2013-12-08
Du mitt Nordmøre

Du mitt Nordmøre

Du mitt Nordmøre er no i sal. Her kan du finne mykje interessant lesestoff. Som venteleg er i språkåret, er det mykje om språk. Du kan lese om da Ivar Aasen var på reise gjennom Surnadal og Rindal, og du finn dialektord frå Rindal.
2013-11-25
Idun Fivelstad Ole Trygve Foseide 2_1024x849

Idun Fivelstad har studert talemålet til ungdom i Rindal

Rindalsungdomane identifiserer seg med bygda og rindalsdialekta

"Det e nå berre gøittj at dæm tykkje det e litt toille". Det er namnet på masteroppgåva til Idun Fivelstad i nordisk språkvitenskap. Ho har laga ein sosioloingvistisk studie av talemålet til ungdom i Rindal. Siktemålet har våre å sjå på språklege tilhøve blant ungdom i Rindal kommune. Under årsmøtet...
2013-03-01
RH styre 3 bruk_1024x604

Årsmøte i Rindal Heimbygdlag

Ann Ingeborg Grimsmo tok attval da Rindal Heimbygdlag hadde årsmøte på Rindal Frivilligsentral i går kveld. Når Ragnhild Stavne Bolme også tok attval, fortset heile styret i heimbygdlaget, som har 24 medlemmer - to fleire enn i fjor. Årsskriftet er lagets viktigaste og største aktivitet. Det kom i f...
2013-03-01
årsskrift 20120001_1024x1516

Årsmøte i Rindal Heimbygdlag

Rindal Heimbygdlag kallar inn til årsmøte torsdag 28. februar på Rindal Frivilligsentral. Forutan vanlege årsmøtesaker vil Idun Fivelstad fortelje om arbeidet med si masteroppgåve om rindalsdialekta. Den største aktiviteten i heimbygdlaget er årsskriftet (bildet). Styret ønsker alle vel møtt:
2013-02-22
årsskrift 20120001_1024x1516

Les om Ildri Grønli og hennar opplevingar frå Follo under krigen

Nytt innhaldsrikt årsskrift frå Rindal Heimbygdlag

Rindal Heimbygdlag tek vare på tradisjonane. No har årsskrift nummer 29 kome ut og er å få kjøpt hos Coop Prix Rindal, Coop Marked på Nybø, Bunnpris på Sunna og Surnadal Bokhandel Notabene. De vil finne mange kjente skrivarar og kjente emne i år og. Rindal i ord og bilde ved Willy Karlstrøm er sjøls...
2012-12-19
årsskrift 20120001_1024x1516

Nytt innhaldsrikt årsskrift frå Rindal Heimbygdlag

Rindal Heimbygdlag tek vare på tradisjonane. No har årsskrift nummer 29 kome ut og er å få kjøpt hos Coop Prix Rindal, Coop Marked på Nybø og Surnadal Bokhandel Notabene. De vil finne mange kjente skrivarar og kjente emne i år og. Rindal i ord og bilde ved Willy Karlstrøm er sjølsagt med. Likeeins R...
2012-12-03
RH styre 3 bruk_1024x604

Rindal Heimbygdlag driv godt med sal av årsskrift

Rindal Heimbygdlag hadde sitt årsmøte i Frivilligsentralen i Rindal onsdag kveld 22. februar. Her tok Ann Ingeborg Grimsmo attval som leiar, mens Willy Karlstrøm kom inn som ny i styret. Forutan desse to er Edgar Landsem, Gunnar Nergård Løseth og Ragnhild Stavne Bolme med i styret. Hovudaktiviteten ...
2012-02-23
 
Årsskrift 2011 1_1024x1554

Kjempefint årsskrift frå Rindal Heimbygdlag

Ei av oppgåvene til Rindal Heimbygdlag er å taka vare på tradisjonar. Årsskriftet har vorte ein tradisjon i seg sjøl, og no har nummer 28 i rekkja kome. Det er eit kjempefint årsskrift med mykje godt lesestoff frå Rindal. Dei faste skribentane er med, saman med nokre nye. Interessant er det å vere m...
2011-12-03
Ann Ingeborg Grimsmo_200x150

Sjå årsmelding og rekneskap

Heille styret fortset i Rindal Heimbygdlag

Rindal Heimbygdlag hadde nyleg årsmøte og der tok heile styret attval og er slik samansett: Ann Grimsmo, leiar, Edgar Landsem, nestleiar, Gunnar N. Løseth, kasserar, Ragnhild Stavne Bolme, skrivar, Liv Nergård Aune, styremedlem. Er du interessert i å vera med i laget, eller vita meir, ta kontakt. He...
2011-03-04
Odd Inge

Nyhetskavalkade Rindal 2010 - mars

Årets nyhetskavalkade for Rindal på Trollheimsporten er henta frå "Rindal ord i bilde", som er å finne i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag. For Surnadal vil ein eigen nyhetskavalkade kome kvar dag. Begge kavalkadane kjører bilder og nyheter og skal du få med deg alt kjem nyhetene for ein måned kvar...
2010-12-24
multe

Nyhetskavalkade Rindal 2010 - februar

Årets nyhetskavalkade for Rindal på Trollheimsporten er henta fra "Rindal ord i bilde", som er å finne i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag. For Surnadal vil en egen nyhetskavalkade komme hver dag. Begge kavalkadene kjører bilder og nyheter og skal du få med deg alt kommer nyhetene for en måned hver...
2010-12-23
 
Lars Hol Moholdt jan 10

Nyhetskavalkade Rindal 2010 - januar

Årets nyhetskavalkade for Rindal på Trollheimsporten er henta fra "Rindal ord i bilde", som er å å finne i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag. For Surnadal vil en egen nyhetskavalkade komme hver dag. Begge kavalkadene kjører bilder og nyheter og skal du få med deg alt kommer nyhetene for en måned hv...
2010-12-22
Gjertrud EN_1024x1720

Rindalingen Ole Gunnar Solskjær

Ja du las rett! Og no skal eg guide deg frå årsskiftet til Rindal Heimbygdlag 2010 og fram til ein slik tabloid nyhetstittel. Håpar alle kan vera med å sjå litt humor i dette frå eit fint årsskrift frå heimbygdlaget. Utgangspunktet er Gjertrud E. Nergård (bildet) frå Friktrøa i Rindal. Ho vart tippo...
2010-12-10
Top_1024x1435

Rindal heimbygdlags årsskrift 2010

Rindal Heimbygdlag melder: Endeleg!! Frå i morgon er årsskriftet for Rindal Heimbygdlag i sal på Coop Prix Rindal, Bunnpris, Rindal og Coop Marked, Rindalsskogen.  
2010-12-08
Trollheimporten+bue+

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Eilert Mo - Rindalsmålet Arne Aune 8

I årsskriftet for 1991 hadde eg ein presentasjon av lærar Eilert Mo (sjå Dialekt her på Trollheimsporten - Eilert Mo - Rindalsmålet Arne Aune 7). Han dreiv mykje med språkgransking og folkeminnesamling i si tid, og fekk trykt fleire småp hefte og artiklar om desse emna. Arne Aune henta stoff frå det...
2010-11-05
 
AA EM A1

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Eilert Mo - Rindalsmålet Arne Aune 7

Arne Aune hadde ein artikkelserie om Eilert Mo og Rindalsmålet i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag i åra 1991, 1993 og 1994. Denne serien passar godt som ei lita foreløpig avslutning i denne omgang på dialektmagasinet. Dei vil kome tre fredagar framover. Eilert Mo var født i 1879 av foreldre lærar ...
2010-10-29
Ann Ingeborg Grimsmo

Nytt frå Rindal Heimbygdlag

Rindal Heimbygdlag hadde årsmøte på Rindal Frivilligsentral 1. mars 2010. Ni medlemmer hadde møtt fram. Ann Ingeborg Grimsmo (bildet) tok attval og fortset som leiar av laget. Medlemstalet er i dag 21. Hovudaktiviteten er årsskriftet, som kjem ut kvart år før jul, samt ei kulturvandring i Rindal sen...
2010-03-11