Torsdag
Torsdag Lett regn
11°
Lett regn
Lett bris
Fredag
Fredag Delvis skyet
17°
Delvis skyet
Svak vind
Surnadal Sparebank 2

Ny mulighet for å bli medeier i banken

Surnadal Sparebank planlegger en ny emisjon og inviterer til at du kan bli medeier i en lønnsom bedrift med over 175 års historie. Banken har nærmere 500 eiere, men ønsker seg enda flere.

Banken har sendt ut en børsmelding om at de planlegger å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon, der de gjennom å utstede nye egenkapitalbevis ønsker å hente inn mellom 52,5 og 73,5 millioner kroner i ny egenkapital. Emisjonen gjennomføres i følge banken for å sikre videre positiv vekst og for å imøtekomme strengere myndighetskrav.

– Vi opplever at det er attraktivt å være eier i banken, både gjennom handelen av våre egenkapitalbevis på Oslo Børs sin Merkur Market og gjennom interessen i tidligere emisjoner. Vår forrige emisjon tidlig i 2018 ble solid overtegnet. Vi skulle utvide med maksimalt 75 millioner kroner, og det ble tegnet for 102 millioner kroner. Dermed var det flere som tegnet som ikke fikk tildelt det de tegnet for», sier administrativ leder Karina Wigum.

– At banken i flere år har utbetalt gode utbytter til sine eiere, bidrar selvfølgelig positivt til interessen for å være eier. I tillegg har vi mange eiere som mindre opptatt av avkastningen, men er mer opptatt av at de er med som eier i en viktig «institusjon» i regionen. For bankens del gir hver eneste krone i egenkapital fra eiere, en bedre mulighet til videre vekst og utvikling for banken, til det beste for bankens kunder, eiere, lokalsamfunnet og regionen, sier adm.banksjef Allan Troelsen.

Banken har før emisjonen nærmere 500 eiere, som til sammen eier 23,2 % av banken.

–  Vi ønsker oss enda flere nye eiere – egentlig så mange som mulig – både små og store. De fleste av våre eiere i dag er «folk flest» og vi har eiere i alle aldre, fortsetter Troelsen.

– Vi håper at det er mange som benytter seg av muligheten for å tegne seg for egenkapitalbevis når tid kommer. De som allerede er eiere vil få utdelt tegningsretter som gir de et fortrinn i tildelingen, hvis det blir tegnet mer egenkapitalbevis enn maksimumsbeløpet på 73,5 millioner kroner. Men disse tegningsrettene vil også kunne handles. Dermed er det mulighet for de som ikke allerede er eier å sikre seg at de får tildelt egenkapitalbevis i emisjonen, ved å kjøpe tegningsretter. Omsetningen av tegningsretter foregår samtidig som tegningsperioden for egenkapitalbevis, avslutter Karina Wigum.

Emisjonen skal behandles i generalforsamlingen i banken og godkjennes av Finanstilsynet. Selve Tegningsperioden er planlagt gjennomført fra mandag 4. november og to uker fremover til 18. november. Deretter samles alle tegninger i perioden opp og det blir gjennomført en tildeling deretter.

Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av minimumsbeløpet på 52,5 millioner kroner.

Banken vil komme med mer informasjon, når det nærmer seg tid for tegning.

Dette skriver Surnadal Sparebank i en pressemelding fredag.

Fakta om banken:
- Etablert i 1842
- I underkant av 40 medarbeidere
- 15.000 kunder
- 477 egenkapitalbeviseiere
- 7,9 milliarder kroner i forretningskapital
- Hovedkontor i Surnadal og kontorer i Kristiansund og Trondheim
- Medeier av Eika Gruppen AS og medlem i Eika alliansen.
- Medeier i VIPPS

Fakta om egenkapitalbevis:
- Egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument for sparebanker
- Mange likhetstrekk med aksjer i aksjeselskap
- Gir ikke eierrett til hele selskapsformuen
- Gir begrenset eierinnflytelse
- Er utbytteberettiget

Surnadal Sparebank - Ved din side. 

 

Surnadal Sparebank er medlem av Trollheimsporten.