Lørdag
Lørdag Lette snøbyger
Lette snøbyger
Svak vind
Søndag
Søndag Klarvær
-2°
Klarvær
Flau vind
Verneområdsstyret for Trollheimen, logo

Verneområdeforvalteren for Trollheimen melder:

Møte i verneområdestyret 22. mai

Verneområdestyret for Trollheimen har møte i Meldal den 22.05.2017.

Innerdalen og Trollheimen jubilerer i 2017 med henholdsvis 50 og 30 år som landskapsvernområder, hvordan dette skal markeres er av sakene som skal opp i møtet.

Verneområdestyret arbeider for tiden med utarbeidelse av en besøksforvaltningsstrategi for vernomeområdene. Gjennom kartlegging av sårbarhet, viktige verneverdier og bruk skal det legges opp en forvaltning framover som skal balansere verneverdier og bruk på en måte som også skal gi rom for verdiskaping - opplevelsesmessig og økonomisk, uten at dette forringer verneformål , verneverdier og sårbare arter / naturmiljø.

For å få en god prosess i arbeidet med besøksforvaltning er det viktig at lokale aktører, grunneiere, hytteeiere, lokalsamfunn og kommuner gir sine innspill på dagens bruk og ønsket bruk, men også på forhold som truer viktige verdier i områdene.

Link til møtepapirer på www.nasjonalparkstyre.no

Kommende møter for 2017 er 28.06 29.-30.08 og 05.10 .

Tips en venn Skriv ut