Lørdag
Lørdag Skyet
Skyet
Flau vind
Søndag
Søndag Delvis skyet
Delvis skyet
Liten kuling
tp_leserinnlegg
Kjør gjerne en søndagstur til Glønabrua på Glærum idag, og se på hva som blir resultatet når Fylket vedtar følgende: "Det skal være en klar føring at økonomi (lav kostnad) skal prioriteres foran frem... Les mer
tp_leserinnlegg

Søndagstur til Glønabrua på Glærum?

Kjør gjerne en søndagstur til Glønabrua på Glærum idag, og se på hva som blir resultatet når Fylket vedtar følgende: "Det skal være en klar føring at økonomi (lav kostnad) skal prioriteres foran fremdrift og kvalitet."
2019-02-17
tp_leserinnlegg

For smal bru bygges på Glærum

I 1949 ble veien lagt langs fjorden på Glærum, og det ble bygd ny bru over elva Gløna. «Nybrua», kalte vi den nye brua. Jeg husker enda da dynamitten løfta den gamle Glønabrua opp i været før den sank sammen og falt ned. Jeg var 4 år da.
2019-02-14
tp_leserinnlegg

Takk til Nils Røv!

Takk til Nils Røv for opplysningen om at det er Sametingets egne arkeologer som har satt frem påstanden om at funn av gammel bålplass i Trollheimen skal tilskrives samisk nærvær rundt år 0.
2019-02-13
tp_leserinnlegg

Samepolitisk arkeologi i Trollheimsområdet

I eit lesarinnlegg i Driva 6. februar i år, gjev Dordi Skuggevik uttrykk for undring over at arkeologar har funne spor etter det dei meiner er sørsamisk busetting i Trollheimsområdet, frå tida omkring år null. Dordi har all grunn til å undra seg. Det gjer eg òg.
2019-02-12
tp_leserinnlegg

Sametinget bør legges ned

Stortinget som avfødte Sametinget, og slik segregerte samene fra nasjonalstaten i et slags apartheidopplegg, et slags parallellsamfunn, bør ta opp Sametinget til revurdering, og se om det bør fortsette eller om det bør legges ned. Det skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-01-22
tp_leserinnlegg

Hanne K. Kvitberg og samene

Vi kan neppe kalle sporene i Rindal etter samer for «bosetting», fordi de var nomader. Disse tidlige sporene i Rindal etter samer må nødvendigvis være etter streifere. Det skriver Dordi Skuggevik i et nytt leserinnlegg. 
2019-01-20
tp_leserinnlegg

Norges eldste kjente sørsamiske bosetting ligger i Rindal

Dordi Skuggevik mangler kunnskap om eldre samisk bosetting i Norge, skriver Hanne K. Kvitberg i dette leserinnlegget.
2019-01-18
tp_leserinnlegg

Posten leverer ikke

Et brev som ble innlevert på post i butikk i Surnadal 31.desember, visste jeg ikke ville gå videre før 2. januar. Det var blitt poststemplet 2. januar men ankom ikke adressat i Oslo før 9 dager senere, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-01-18
tp_leserinnlegg

Nordmøre til St. Olav

Overføring av nordmørskommuner fra Møre og Romsdal til Trøndelag endte i første omgang opp i ingenting, etter en skinnprosess som tilsynelatende bare ble gjennomført for å stagge urolige velgere og hindre befolkningen i å få reell innflytelse på retningsvalget. Uavhengig av regiontilhørighet er det ...
2019-01-09
tp_leserinnlegg

Julefdags-møljå

Før i tiden åt alle mølje på både julefdagen og på nyårsefdagen. Men det er visst bare undertegnede som driver på med mølje nå, skriver Dordi Skuggevik.
2018-12-24
tp_leserinnlegg

Leserbrev

Sjursmøss’dag: Opp å raka porkå!

«Opp å raka porkå!» ropa bror min, han Sivert. «Lillejulaften» – «likj-julkvell’n» blir det sagt nå – om 23.desember. Den som sov lengst måtte «raka porkå». Slik innleder Dordi Skuggevik dagens leserbrev.
2018-12-23
tp_leserinnlegg

Kvar er du når vi treng deg, Pål Farstad?

Dersom du no høyrer ei merkeleg djup romling i bygdene i distrikts-Noreg, er det truleg ikkje korkje snøras eller veslemannen som slepper taket. Meir truleg er det lyden av gamle venstrefolk som roterer i gravene sine i frustrasjon over politikken til sitt gamle distrikts- og næringsparti.
2018-12-19
tp_leserinnlegg

Varierande kvalitet på eldremsorga

Riksrevisjonen er bekymra for kvaliteten i eldreomsorga. Særleg er utfordringane store når det gjeld tryggleiken til eldre pasientar, skriv Johs. J. Vaag i dette lesarinnlegget.
2018-12-11
tp_leserinnlegg

Kommentar til Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett

Kommentar til Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett for Rindal kommune 2019-2022 fra Rindal pensjonistlag.
2018-12-10
tp_leserinnlegg

Julehilsen fra Rindal kommune?

Te aill dokk høttrindalinga; «vi vedlægge hærved bankgiron førr eiendomsskatten, - sistdelen i 2018 på 1.500 krona med forfaill akkurat fir daga før julaften. Vi sætt sjølsagt stor pris på pængan og ønske dokk aill god jul og godt nytt år».
2018-12-06
tp_leserinnlegg

Endelig blir det jul igjen

Det er snart jul, og på Nordmøre er vi selvfølgelig spente på hvilke julegaver vi får i år. Med vedtak om nedlagt sykehus og nedlagt politimesterembede friskt i minne lurer vi naturlig nok på hvilke gode nyheter som venter i år. Nedleggelse av trafikkstasjonen? Nedleggelse av NAV-kontoret? (Ja, hadd...
2018-12-05
 
tp_leserinnlegg

En av de 11 fartssynderne oppi Bugten 7. november

Politiet tok 11 fartssyndere oppi Bugten i Rindala 7. november. Jeg var en av dem. Tre politibetjenter hadde tatt seg en dag ute i det fine været og satt opp kontrollen sin rett etter 60-skiltet, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2018-11-27
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg

Rindal kommune kan tape arbeidsrettsak både på tid og saksframlegg, skriver Jostein Grytbakk i dette leserinnlegget om ei personalsak i Rindal kommune.
2018-11-11
tp_leserinnlegg

Framifrå kjøkkenteneste ved Surnadal Sjukeheim

I den seinare tid har vi gjennom media blitt kjend med at den maten som blir servert ved enkelte sjukeheimar i dette landet ikkje har hatt beste kvalitet. Dette er ikkje bra. Vi har hatt ein periode kor det har vore «god lære» å legge ned mindre institusjonskjøkken og i staden få maten frå større kj...
2018-11-03
tp_leserinnlegg

Svar på lesarbrev fra Henrik Aasbø

Vi som bor på bygda er berre nødt til å akseptere at folk forsvinn ut av bygda, og det er alt for mykje forlangt at folk som drar ut for å studere skal dra heim på trening. Ein og annan slengaren kjem att, men dei fleste kjem aldri att.
2018-10-31
 
tp_leserinnlegg

Eldreomsorg i Surnadal

Eldreomsorg er og blir ei stor utfordring for Surnadal kommune i åra frametter. Ein kan stille seg spørsmålet: Er vi godt nok budd på oppgåva? Det er Johs. J. Vaag som stiller det spørsmålet.
2018-10-30
tp_leserinnlegg

Tanker etter en tøff sesong

I sommer forfattet jeg et leserinnlegg nærmest i sjokk og affekt. Det har hele tiden vært meningen at det skulle komme en del to. Denne gang skal det handle om jentene, ikke meg, skriver Henrik "Henne" Aasbø.
2018-10-29
tp_leserinnlegg

«Men vi bruker den tida vi trenger»

Avisa Sør-Trøndelag har i to artikler i den senere tid omtalt en pågående tvist mellom Rindal kommune og en tidligere ansatt. Jostein Grytbakk har sendt oss en kommentar.
2018-10-29
tp_leserinnlegg

Surnadals Billags venner?

Kunsthallen Surnadal Bilag A/S er blitt et kjent og ettertraktet sted langt utenom Norges grenser nå. Det kommer kunstnere fra Finland, Sverige, Tyskland, New York – og nå sist: fra Kurdistan, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2018-10-22