Tirsdag
Tirsdag Skyet
Skyet
Svak vind
Onsdag
Onsdag Delvis skyet
Delvis skyet
Flau vind
Fasteaksjonen 2017
- Me i Surnadal og Rindal er stolte støttespelarar til Fasteaksjonen, og er med på kravet til våre folkevalde om å lage ein vasstett plan. I tillegg er me med og går med bøsser for Fasteaksjonen som f... Les mer
Fasteaksjonen 2017

Leserinnlegg:

Me treng ein vasstett plan

- Me i Surnadal og Rindal er stolte støttespelarar til Fasteaksjonen, og er med på kravet til våre folkevalde om å lage ein vasstett plan. I tillegg er me med og går med bøsser for Fasteaksjonen som finn stad over heile landet frå 2. til 4. april.
2017-03-23
tp_leserinnlegg

Kjære ordførere i Meldal, Rindal og Orkdal

En ambulansearbeider i Rindal gir i dette innlegget et innblikk i sin arbeidsvei langs Fv65. - Fra Rindal vi kjører, det rister, skrangler og smeller. I de verste humpene må vi bremse helt ned så vi ikke slår i stykker utstyr og lemmer.
2017-03-23
tp_leserinnlegg

Styrk matproduksjonen

En stadig økende befolkning i Norge gjør at vi må øke matproduksjonen, ikke senke den. Da må vi ta vare på all jorda vi har for å produsere mat på. Møre og Romsdal bygdekvinnelag mener at alt for mye matjord bygges ned. I Møre og Romsdal fylke har det fra 2007 til 2015 blitt omdisponert 3.967 dekar ...
2017-03-16
tp_leserinnlegg

Nattåpent samband og beredskapsferge

Nordmørslista vil ha nattåpent samband og beredskapsferge på Seivika – Tømmervåg.
2017-02-24
 
tp_leserinnlegg

Nordmørslista vil ha orientering om Romsdalsaksen

Nordmørslista har i møte i samferdselsutvalget 8. Februar bedt om at samferdselsutvalget blir orientert om Romsdalsaksen og Møreaksen.
2017-02-24
tp_leserinnlegg

Plassoppsigelse!

- På vegne av Øye Skule, minner vi om at tid også er penger, og med dette sier vi opp plassen på salderingskonto’n, hvor vi har stått trofast i over 10 år. Vi sier også opp vår plass på den kreative utsettelsesforslagskassa, sier FAU ved Øye Skule i dette leserinnlegget.
2017-02-20
tp_leserinnlegg

Fylkesgrensene er IKKE oppe til vurdering!

Fylkesgrensene er IKKE oppe til vurdering! Har ikke Surnadal kommune fått med seg det rappet over fingrene som departementet gav rindalingene da de prematurt ville mase seg inni Trøndelag? skriver Dordi Skugggevik i dette leserinnlegget.
2017-02-18
Blåfjellet a

Rett namn på Blåfjellet!

Blåfjellet mellom ytre Bøfjorden og Halsa var gjenstand for namnesak seinast i 2013 – med bakgrunn i at somme feilaktig har begynt å kalle fjellet for «Saksa». Den gongen må saka ha stoppa opp i byråkratiet. Difor er det godt at ho no kjem fram att, så vi kan sikre rett bruk av namnet «Blåfjellet». ...
2017-02-17
 
tp_leserinnlegg

Salget av prestgardene = kirkelig generaltabbe!

Den norske statskirken visste i lang tid at den skulle skilles fra staten, at kristendomsundervisningen skulle ut av skolen, at kirken snart måtte bli selvforsørget – og  at forpakterne av prestgardene stod i kø for å få kjøpe prestgardene.
2017-02-16
tp_leserinnlegg

Vannårene i Surnadalsdeltaet og grunnvannet

- En kan nå ha det i mente heretter, at nedre Surnadal saltes av stormfloa av og til, mener Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget, hvor hun følger opp sitt forrige innlegg med tema vannårene i Surnadalsdeltaet.
2017-02-15
tp_leserinnlegg

Ja til ny barneskole på Øye - nei til rasering av ungdomsskolen

- Vi forstår behovet for renovering eller et nybygg for Øye barneskole, men ikke at det skal gå på bekostning av kommunens ungdomsskole. Vi oppfordrer politikere å komme hit i skoletida, for å se hvordan skolehverdagen vår er, for det er dere som skal avgjøre ungdomsskolens framtid, skriver pedagogi...
2017-02-13
tp_leserinnlegg

Vannårene i Surnadalsdeltaet

De siste par-tre årene er jeg blitt veldig opptatt av vannårene i flatbygda i Surnadal. Til våren, før vegetasjonen vokser for mye opp, har jeg tenkt å ta med mat og kaffe i ryggsekken og vandre langs disse gamle vannårene. Det skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2017-02-11
 
ulykker bilde

Leserinnlegg:

Sett igang E39 Betna-Stormyra-prosjektet nå!

E39 Betna-Stormyra er et gryteklart prosjekt. Begge fylkene har forskuttert med til sammen 50 millioner kroner, all regulering er ferdig og brukerne er svært utålmodige.
2017-02-01
tp_leserinnlegg

Leieavtale = lavere beskatning?

- Gladmelding i dag med leieavtale mellom Rindal kommune og Rindalslist i boks! Antar at det er gjort en langsiktig avtale som skaffer kommunen forutsigbar inntekt i flere år fremover. Forventer derfor at politikerne ved første anledning setter seg ned og evaluerer satsene for eiendomsskatt på hus o...
2017-01-31
tp_leserinnlegg

Nordmøres skjebnetime

Nå, nå når vi snart skal få fergefri også den østre av de to store fjordene som deler Nordmøre i tre deler, og Nordmøre endelig blir kommunikasjonsmessig samlet uten ferger, NÅ skal vi altså oppleve at østre delen av Nordmøre kan gå til Trøndelag! Det skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget. ...
2017-01-31
tp_leserinnlegg

Forkastelige skoleplaner på Øye i Surnadal

Øye barneskole + Surnadal ungdomsskole = et dårlig forslag. Både pedagogisk, bygningsplanmessig og grunnforholdsmessig er dette et dårlig forslag. Pedagogisk vil fusjonen av barneskolen med ungdomsskolen være en usedvanlig dårlig idé, for det vil ta fra elvene opplevelsen av å forlate barndommen og ...
2017-01-28
 
tp_leserinnlegg

Nye Øye Skule Nå!

Nye Øye Skule trenger nye lokaler i dag, ikke enda en utsettelse som rådmannen foreslår til Formannskapsmøtet 31.01. Vi har allerede ventet i 9 år uten nødvendig oppgradering, fordi ny skole har vært «like rundt neste sving», skriver Janne H. Haugen i dette leserinnlegget.
2017-01-27
Nordmørslista logo[1]

Ikke min ordfører

Det er vanskelig å akseptere at de kommunene som har gjort minst for å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud på Nordmøre til alt overmål beskylder de som faktisk gjør noe, for å splitte Nordmøre. Det skriver Stig Anders Ohrvik i dette leserinnlegget.
2017-01-24
Nordmørslista logo

Leserinnlegg:

Gode argumenter for å forlate Møre og Romsdal

Stig Anders Ohrvik fra Nordmørslista mener det er uklart hvem advarselen er rettet mot, når stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve (H) advarer om at endret fylkestilhørighet kan få konsekvenser for planene om et nytt DMS (distriktsmedisinsk senter) i Kristiansund.
2017-01-23
HC Medlien Surnadal kommunevåpen

Et kåseri der sola skin

"Krusedullfilosof" HC Medlien (bildet) gjestet Surnadal Sparebanks næringslivsdag i forrige uke. I forbindelse med besøket gjorde han seg noen tanker om hvordan det ville sett ut hvis Surnadal og Rindal inngikk en samværskontrakt - og ble - hva da? Sur rindøling? Surna-rinda-lingeling?
2017-01-23
 
tp_leserinnlegg

NRK P2: Reprisekanal med verbale selfies

Dordi Skuggevik har sendt oss dette leserinnlegget om programtilbudet fra NRK og karakteriserer tilbudet fra NRK P2 som "verbale selfies."
2017-01-15
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

Hva med Aure?

Hvorfor hører vi aldri om Aure i denne kommune-sammenslåingens tid? Spør Dordi Skuggevik i et leserinnlegg. - Er Aure sammenslått med Tustna - og ferdig med det?
2017-01-12
Sondre Ormset ingr

Lesarinnlegg:

Surnadal må behandle regiontilhøyrsle i kommunestyret

Ordførar Lilly Gunn Nyheim har fronta at Surnadal Kommune vil flytte over til Trøndelag, utan å ha skikkeleg dekning for dette i kommunestyret. Det er ikkje godt nok, skriv Sondre Ormset, leiar i Surnadal Senterparti.
2017-01-12
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

Overordnet analyse

Revisjonsrapporten "Overordnet analyse av Rindal kommune" var vedlegg i ei kommunestyresak før jul. Den har alt vært belyst i et leserinnlegg her. Dette ble tatt opp i siste kommunestyremøte og den kommer opp i et seinere kommunestyremøte. Jostein Grytbakk har nytt leserinnlegget om rapporten:
2017-01-11