Mandag
Mandag Delvis skyet
18°
Delvis skyet
Svak vind
Tirsdag
Tirsdag Delvis skyet
15°
Delvis skyet
Svak vind
tp_leserinnlegg
Utredning av Romsdalsaksen har vært og vil fortsatt være en fanesak for Nordmørslista i neste valgperiode. Romsdalsaksen AS har gjennom sin aksjon lagt et stort press på politikere, og vi i Nordmørsli... Les mer
tp_leserinnlegg

Det nytter å kjempe

Utredning av Romsdalsaksen har vært og vil fortsatt være en fanesak for Nordmørslista i neste valgperiode. Romsdalsaksen AS har gjennom sin aksjon lagt et stort press på politikere, og vi i Nordmørslista stiller oss bak dette arbeidet.
2019-08-18
tp_leserinnlegg

Fasthet i politikken og å stå fast i politikken er to vidt forskjellige ting

Jeg leser Pål Farstad sitt innlegg vedrørende Møreaksen og det han kaller fasthet i politikken. Et forøvrig veltalende innlegg, men her er vi veldig uenige Pål. Det skriver Linda Dalseg Høvik fra Nordmørslista i dette leserinnlegget. 
2019-08-18
tp_leserinnlegg

Sigrid Bøe i toppdivisjonen av sangere

- Så selv om ikke «vår» Sigrid gikk videre til semifinalen på søndag, vil hun få svært viktige tilbud hvor hun vil fortsette sin karriere, for hun har markert at hun idag befinner seg i toppdivisjonen av sangere, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-08-17
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

Svar om vindkraft

"Det er nok få eller ingen som ønsker seg en vindmøllepark i sitt nærmeste turområde og det er viktig å være føre var. Men det blir mange «runder» før dette evt blir en realitet", skriver ordfører i Rindal, Ola T. Heggem, i dette leserinnlegget.
2019-08-15
tp_leserinnlegg

Hvor gøttj blir det å ta på bunaden nå?

Aller først må jeg få påpeke at den opprinnelige artikkelen det henvises til i Anne Skjølsvold sitt leserbrev inneholdt noen feil og mangler som nå er rettet opp. Den korrigerte versjonen kan leses her.  
2019-08-13
tp_leserinnlegg

Valflesk eller realisme?

I løpet av august vil forhåpentlegvis, alle husstandane (om dei vil eller ikkje) få Surnadal SV sitt program for kommunevalet i postkassa.
2019-08-13
tp_leserinnlegg

Todalsbrua i fare!

"Nå må folkene som driver fram Todalsfjordkryssingen være OBS – for 3 farer truer hele realiseringen av bru over Todalsfjorden", skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-08-12
tp_leserinnlegg

Om bruk av bunad i ”rølpete settinger”

På Trollheimsporten kan vi lese om at Opplev Rindal har fått kr 100 000 fra Rindal Sparebank for å lage en reklamefilm om Rindal, og at filmingen er i gang. Det er vel og bra. I denne filmen vil de som regiserer filmingen også vise fram Rindalsbunaden. Det er også flott.  
2019-08-12
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

Rindal er en god plass å bo – også i framtiden

Et samfunn må være i stadig utvikling og fornye og forbedre seg. Dette gjelder også for Rindalssamfunnet.  Men så må man spørre seg om hvilke områder man skal ha ekstra fokus på framover, skriver Vibeke Langli i dette leserinnlegget. 
2019-08-09
tp_leserinnlegg

Blir det nok sjukeheimsplassar i Surnadal?

"Fram mot 2030 vil andelen eldre over 80 år auke dramatisk. Få kommunar i Møre og Romsdal vil få så stor auke som Surnadal. Eit sentralt spørsmål blir da: Vil vi i Surnadal kommune i ein slik situasjon ha nok sjukeheimsplassar for dei komande 10 åra?" skriv Johs. J. Vaag i dette lesarinnlegget.
2019-08-07
tp_leserinnlegg

Tilgang på læreplasser

"I vår region er vi så heldige at vi har mange bedrifter som ser behovet for rekruttering og ønsker ta inn lærlinger. Solide lærebedrifter med engasjerte instruktører. Men vi får ikke tak i lærlinger.", skriver Marit Drøpping i dette leserinnlegget.
2019-07-30
tp_leserinnlegg

Bedrifter skyt seg sjølv i foten

"Skal vi la selskapa sine økonomiske interesser stå lenger fram i køa enn godt opplærte fagarbeidarar, god beredskap og godt tjenestegrunnlag?" spør Ole Stensby frå Surnadal Sosialistisk Venstreparti i dette lesarinnlegget.
2019-07-30
 
tp_leserinnlegg

Statleg finansiering av eldreomsorga

Dette kan utjamne forskjellar, skriv Johs. J. Vaag i eit lesarinnlegg. -Ved å innføre statleg finansiering av eldreomsorga, slik Framstegspartiet (FrP) ivrar for, vil ein kunne oppnå å få større likskap kommunane i mellom.
2019-07-27
tp_leserinnlegg

Boka mi ut på nettet: PANG- KLAKK!

Det er ikke bare St.Eystein katolske bokhandel og PostNor som befinner seg i Steinalderen – nei, jeg er selv i Steinalderen, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-07-20
tp_leserinnlegg

Kastanjetrost på besøk

En av de først dagene på juli satt det en ukjent fugl på en gren rett utenfor balkongen min her på Glærum. Jeg fant den ikke i fugleboka mi - i kapitlet om trostene, men jeg fant den på internett: Kastanjetrost, skriver Dordi Skuggevik, som ønsker å høre fra andre som har sett kastanjetrosten.
2019-07-12
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

De tomme prestegårdene – hvem eier dem?

Jeg undrer meg stadig over at den ene flotte prestegården etter den andre er blitt stående tom og ubebodd, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget. 
2019-07-09
 
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

Bruk av tida vår til frivillig arbeid

- Det frivillige arbeidet har gitt meg mykje tilbake, skriver Johannes Vaag i dette leserinnlegget .
2019-07-07
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

2018: Tørkesommer + grillforbud + nødslakting = stort kjøttlager

- I dag stod de igjen i NRK og maste om at kjøttproduksjonen må ned, fordi vi har så mye nedfrosset kjøtt på lager, skriver Dordi Skuggevik i et leserinnlegg i dag.
2019-06-30
tp_leserinnlegg

Den puliske purka på Fiske

- Årets bilde må faktisk bli den puliske purka på Fiske, fotografert med sin matmor Kristin Bruset Fiske av Nanna Ranes – trykket i Driva 28. juni, mener Dordi Glærum Skuggevik. - Purka sitt puliske uttrykk er ubetalelig.
2019-06-29
tp_leserinnlegg

Omsorgsbustader i Surnadal

Etter ein utlysingsrunde var det ingen som melde si interesse for å kjøpe omsorgsbustader i Stangvik. Bustadane var tenkt plasserte i bygningsmassen til den nedlagde Stangvik aldersheim. Dette kom på ingen måte overraskande.
2019-06-26
 
tp_leserinnlegg

Dei eldre må behandlast med respekt

Aldersdiskriminering er å finne over alt. Det er også ei av dei mest godtekne formene for diskriminering. Latterleggjering av eldre i ymse media er velkjent. Meir alvorlege følgjer har det at eldre får dårlegare medisinsk oppfølging enn yngre menneske, skriv Johs. J. Vaag i dette lesarinnlegget.
2019-06-24
tp_leserinnlegg

Folket på Sogg’bu’n som fòr til Amerika

Dordi Skuggevik har sendt oss et leserbrev med utfyllende opplysninger/kommentarer til reportasjen i "Driva" om: Folket på Sogg'bu'n som fòr til Amerika.
2019-06-07
tp_leserinnlegg

Engelsk invasjon av norsk sangerstevne

 - For å si det rett ut: Repertoaret var fantasiløst og ensformig! Til dels platt! Herjet av den engelske syke som for tiden herjer rundt i norsk tale og skrift i alle media. Dette skriver Dordi Skuggevik mellom annet i et leserinnlegg etter helgas sangerstevne i Surnadal:
2019-06-02
tp_leserinnlegg

Kristi Himmelfartsdag i NRK

Idag, på Kristi Himmelfartsdag – 2019, tilbyr NRK gamle mennesker på helse- og aldersinstitusjoner en gospelkonsert på radioen, i stedet for overføring av en festhøymesse, skirver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-05-30