Torsdag
Torsdag Skyet
13°
Skyet
Lett bris
Fredag
Fredag Skyet
17°
Skyet
Svak vind
tp_leserinnlegg

Kristi Himmelfartsdag i NRK:

Idag, på Kristi Himmelfartsdag – 2019, tilbyr NRK gamle mennesker på helse- og aldersinstitusjoner en gospelkonsert på radioen, i stedet for overføring av en festhøymesse. Få av disse radiolytterne har noe forhold til gospelrautet fra NRK.

Disse menneskene har gjennom et langt liv betalt sin NRK-lisens. Mange av dem har vært kirkegjengere, men kommer seg ikke lenger til kirken. På rommet på helseinstitusjonen, eller i eldreboligen - har nå mange eldre og syke bare tilgang til en gudstjeneste via NRK radio – fordi det er langt og lenge mellom at NRK spanderer på dem et besøk i et kirkerom via TV.

Det er merkelig at Den norske lutherske kirke ikke tar NRK i ørene og forteller dem hva de driver på med, og stiller krav til NRK, på vegne av disse menneskene.

Jeg har en tid systematisk hørt på radiogudstjenesten i NRK radio. Svært ofte byttes den tradisjonelle høymessen ut med gamle konsertopptak og oppvarmete, foreldete opptak av høymesser. Det er en skam! På de kirkelige festdager gjennom året, kunne NRK spandert på disse menneskene - overføring av en festmesse fra noen av våre praktfulle kirker, med kor og organist i aksjon.

Saken er vel at NRK er befolket med kristofober som deltar i avkristningen av Norge vårt land.


Glærum, Kristi Himmelfartsdag – 2019.

Dordi Skuggevik
Katolikk