Onsdag
Onsdag Regn
Regn
Lett bris
Torsdag
Torsdag Sludd
Sludd
Svak vind
John Ole og Ola T ordførerkjede_1024x900

Kommunestyret i Rindal konstituerte seg

Senterpartiet og Arbeiderartiet tok plassene i formannskapet, da kommunestyret i Rindal konstituerte seg i dag. Ordfører Ola T. Heggem (Sp) og varaordfører Berit Storholt Flåtten (Sp) tok naturlig plass og fikk med seg Oddvar Evjen (Sp), Katja Elisabeth Røen (Ap) og Line Therese Flåtten (Ap).

Over: John Ole Aspli ledet møtet med de nye kommunestyrerepresentantene - Sp-gruppa til venstre og Ap, KrF og H til høyre. Til venstre får Ola T. Heggem ordførerklubba av John Ole Aspli.

Det første som ble gjort i det konstituerende møtet i Rindal i dag var å godkjenne valget. Deretter ble formannskapet valgt, før Ola T. Heggem (Sp) ble valgt som ordfører og Berit Storholt Flåtten (Sp) som varaordfører

Sju gamle med i det nye
John Ole Aspli (Ap)
åpnet møte og sa at sju fra det gamle kommunestyret var med i det nye. Han understreket det store ansvaret det er å sitte i kommunestyret og gav honnør til tidligere kommunestyrer, som har arbeidet godt og grundig til det beste for rindalssamfunnet. Alle faste nyvalgte representanter var til stede - 17 i alt.

Etter valget av ordfører og varaordfører tok Ola T. Heggem over ordførerkjedet (under til høyre). Han dro noen historiske linjer tilbake til 90-åra, der han og John Ole Aspli var ordfører og varaordfører i en periode. - Du er til å stole på, du er arbeidssom og vi står forholdsvis nært politisk, sa Ola i noen ord til tidligere ordfører. - Ut fra mitt ståsted har du gjort en god jobb som ordfører, sa han og takka for arbeidet Aspli har gjort

Nå er John Ole Aspli ute av både formannskap og komiteer. Han sitter bare i kommunestyret. Ola T. Heggem lova å videreføre det gode arbeidet Aspli har satt i gang.

Så kom turen til de ulike komiteene
Administrasjonsutvalget: Ola T. Heggem foreslo de samme medlemmer og varamedlemmer som sitter i formannskapet. Det ble enstemmig vedtatt.

Livsløpskomiteen: Leder Ann Elin Hess Brønstad (Sp), nestleder Kristin Merete Fosseide (H), Brit Bakken  (Sp), Tore Simonset (Sp), Hanne Tove Nerbu Baalsrud (Sp), Arild Haugen (Sp), Jo Trønsdal Bævre (Ap), Per Kobbeltvedt (Ap) og Elsa Jensvold (KrF).

Ressurskomiteen: Leder Petter Andreas Baalsrud (Sp), nestleder Arnfinn Eriksen (Ap), Kirsti Barbo Landsem (Sp), Stein Gunnar Rønningsbakk (Sp), Ola Syrstad (Sp), Ingunn Tørset (Sp), Marie Hønsvik (Ap), Håkon Solvik (H) og Tove Flåtten (KrF).

Kontrollutvalget: Leder Ole Trygve Foseide (KrF), nestleder Ola Bakken (H) og Ann Kristin Tørset (Ap).

Eldrerådet: Oddvar Evjen (Sp) fra kommunestyret.

Ordfører Ola T. Heggem (Sp) ble valgt som representant i kommunenes sentralforbund med varaordfører Berit Storholt Flåtten (Sp) som vara.

Til venstre de to nye som skal lede kommunestyret i Rindal, Ola T. Heggem og Berit Storholt Flåtten.

Inviterte til samarbeid og samhold
Det er nå 6 år siden Ola T. Heggem sist var ordfører i Rindal. - Jeg er glad for å ha med meg deg Berit (Storholt Flåtten) som varaordfører. Jeg er stolt over å ha ei stor gruppe med meg og jeg er glad for å ha et bredt sammensatt kommunestyre bak meg. Dette komunestyret er sammensett slik velgerne ville, sa han og inviterte til samarbeid og samhold. - Vi er valgt for å ta vare på heile rindalssamfunnet, sa han og roste arbeidet i valgkomiteen, der det har vært gode forhandlinger, sa han og inviterte administrasjonen og ansatte til samarbeid og samhold.

Forventninger og lovnader
- Jeg har lovet å utvikle og bevare det kommunale tjenestetilbudet. Fornøyde rindalinger er det viktigste. Nå har vi en krevende budsjettjobb foran oss. Det arbeidet starter allerede onsdag, sa han og ville lede kommunestyret med en lett tone og stor takhøgde, rom for diskusjon med ulike meininger.

Ola T. Heggem ville være seg sjøl, men samtidig beholde ordførerens autoritet.

Under det nye kommunestyret i Rindal: Bak fra venstre Tore Simonset (Sp), Brit Bakken (Sp), Ola Syrstad (Sp), Kirsti Barbo Landsem (Sp), Stein Gunnar Rønningsbakk (Sp), Ola Bakken (H), Tove Flåtten (KrF), Åge Jonli (Ap), Jo Trønsdal Bævre (Ap) og John Ole Aspli (Ap). Foran fra venstre Ann Elin Hess Brønstad (Sp - leder av livsløpskomiteen), Oddvar Evjen (Sp og formannskapet), varaordfører Berit Storholt Flåtten (Sp og formannskapet), ordfører Ola T. Heggem (Sp og formannskapet), Line Flåtten (Ap og formannskapet), Katja Røen (Ap og formannskapet) og Petter Baalsrud (Sp og leder av ressurskomiteen).

Tips en venn Skriv ut