Tirsdag
Tirsdag Lettskyet
Lettskyet
Lett bris
Onsdag
Onsdag Skyet
Skyet
Flau vind
ks 180715 skjermdump

Kommunestyremøte i Surnadal

Torsdag var kommunestyret i Surnadal samlet til møte, med tema som barnehagesituasjonen i Surnadal og privatskole i Bøfjorden på sakslista. Under politisk spørrekvarter ble det i tillegg spørsmål om blant annet arealplan og kommunale boliger.

Bildet over: F.v: Rådmann Knut Haugen, ordfører Lilly Gunn Nyheim, varaordfører Helge Røv.

 

Politisk spørrekvarter:

Jon Nordvik (A); Mitt spørsmål handler om arealplan. Hva er status, hvordan ligger vi an? Når skal den behandles i kommunestyret, og hvorfor har det tatt så lang tid før den kom?

Rådmann Knut Haugen svarer; - Vi har snakket om arealplan i 5 år. Det er flere årsaker til at det har tatt så lang tid. Det har blitt endra krav til kommuneplan, planinnhold og utforming. Vi har hatt 2 omfattende høringsrunder, med mange innsigelser. Hele dokumentet må være ferdig før det blir behandlet. Hvis det ikke blir megling går dette fort. Da kan det bli allerede på juni. Blir det megling, kan det drøye til september. Det har også dukket opp noe nytt i vinter, og det er hensynssoner rundt kulturmiljø. Surnadalsøra og Kleiva er slike hensynssoner. Har det vært bare disse to sonene, har det kanskje gått greit. Men Ranes, Åsskard og Stangvika er også med her. Dette kan være en potensiell meglingssak.

 

Margrethe Svinvik (Sp); Et miljøspørsmål: Kildesortering; Hvordan legger vi til rette for det?

Ordfører Lilly Gunn Nyheim svarer;
- Hamos arbeider mye med dette, deriblant det såkalte Sesamprosjektet. Det har vært ett møte, og der ble det satt en fremdriftsplan. Det ses på muligheten for at alle husholdninger nå skal sortere mer. Ikke bare matavfall, men også sortering av glass og metall i hver enkelt husholdning. Kan også nevne at slamavfall fra Surnadal blir kjørt til Ecopro i Verdal, og blir til jord og biogass. Bussene i Trondheim skal snart kjøre på produkt fra Ecopro. Vi har også hatt strandryddeaksjoner. Hamos er med på dette og tar imot avfall som blir samlet. Miljø er viktig, og vi  legger stor vekt på å få det til best mulig, avslutter Lilly Gunn Nyheim.

 

Jonny Melkild (A): Kommunale boliger og leiligheter: Hvor mange eier/leier kommunen? Hvordan samsvarer det med behovet framover?

Rådmann Knut Haugen svarer; 
- Ordinære kommunale boliger: 11 stk, der 2 snart skal selges til leietakerne.
Flyktningeboliger: 9 stk.
Vi leier en del boliger, med kortsiktige leieavtaler på de fleste.  
Vi har også tilgang til boliger med kommunal tildelingsrett. Det vil si at huseier er pliktig til å ta kontakt med kommunen hvis noen skal skifte bolig der, og at kommunen da har fortrinnsrett. Kommunen har en måneds frist til å takke ja eller nei.
Når det gjelder behovet fremover, har vi fått signaler om at det kommer mindre flyktninger i tiden framover. Samtidig blir det familiegjenforeninger. Vi vet ikke hvor mange som kommer neste år. Dette er en stor jobb, men vi mener vi har god kontroll. Vi kan fort både øke og minske kapasiteten vår ved å si opp eller skaffe flere avtaler.

 

 

Etablering av privatskole i Bøfjorden

Under ordet fritt om denne saken, kommer Margrethe Svinvik med et annet forslag til vedtak enn det som er gjort tidligere. Forslaget går ut på at Surnadal kommune gir godkjenning til en privat skole i Bøfjorden. Hun får støtte av blant annet Nils Petter Tonning (Frp), Tove Mogstad (Sp) og Mali Hildrun Gravvold Settem (Krf).  Rakel Polden (A) tar til orde for å styrke oppvekstsenteret i stedet. Hun sier at dette nettopp har vært tatt opp i oppvekst, og at det ikke har kommet noen nye momenter som tilsier at det skal bli et annet utfall denne gangen.

Sondre Ormset (Sp) sier han ser et positivt engasjement i Bøfjorden, og mener det var en feilvurdering når skolen der ble lagt ned. Likevel støtter han ikke partikollega Margrethe Svinviks forslag av prinsipielle grunner. – Vi er best tjent med en sterk, offentlig skole. Med så lite elevgrunnlag som vi har i Surnadal, MÅ vi satse på den offentlige skolen, og bruke ressursene og pengene der, sier Ormset.

Under avstemning støttet 10 personer forslaget til Margrethe Svinvik, og med det faller forslaget fra Senterpartiet. Tilrådinga fra oppvekst gjelder dermed fortsatt.

 

Barnehagesituasjonen i Surnadal

Rakel Polden (A) forteller at ikke alle har fått det tilbudet de ønsker. – Å få barnehageplass er viktig for bolyst, og for å få folk til å flytte hit. Kapasiteten er nå sprengt med tanke på areal. Vi har fått ulike alternativer, uten så mye informasjon om hvert enkelt alternativ, som gjorde at det ble vanskelig å ta stilling til de. Vi ønsker å tilby folk plass. Kanskje vi kan utvide en av sentrumsbarnehagene? spør Polden.

Marit Langli (H) ber om at det må ses en kortsiktig og langsiktig plan i sammenheng, til hensyn for barna. Hun poengterer at barna etablerer tilknytning til både barnehagen og personalet, og håper på en løsning som kan ivareta dette. Hun håper også at vi kan ta imot de som vil etablere seg her, samt ta vare på de som allerede er her.

Bergsvein Brøske (Sp) er klar i sin tale. - Vi kan IKKE bli forsinket med barnehageplasser for de som bor her, og ønsker å komme hit. Dette handler om bolystsamfunnet vi ønsker å ha. Vi må avslutte kommunestyremøtet snarest og komme i gang med arbeidet, sier Brøske.

Ingen endringsforslag eller tilleggsforslag.

 

Regnskap for 2016 var også tema på møtet. Les hva Driva skriver om saken her.

Tidens Krav har denne saken om regiontilhørighet fra torsdagens kommunestyremøte.

 

Tips en venn Skriv ut