tp_leserinnlegg

Svar på leserinnlegg fra Monica Mæland og Trine Skei Grande

Ja til lokal frivillighet?

Fra 2021 skal det ikke gis tilskudd til frivilligsentraler fra Staten. Regjeringens forslag er i stedet gjennom kommunale rammeoverføringer å gi et beløp pr. innbygger på kr 35,16 i til frivillighet i kommunene. Dette vil føre til sterk svekkelse av frivilligsentraler i distriktet, men styrking i byene.

Hvordan dette på statsrådene sine kalkulatorer kan bli pluss i regnskapet for frivilligheten i kommuner med mindre enn 15 000 innbyggere er underlig.

To eksempler
Trine Skei Grande sitt Overhalla mottar i dag kr 414 000 til en aktiv og veldig oppegående frivilligsentral, med mange ivrige frivillige. Jeg har vært der på besøk, og ble imponert over engasjement og fellesskap, og ikke minst over hvor verdifull frivilligheten var og er for dem som engasjerer seg i det frivillige arbeidet. Med Skei Grande som statsråd taper Overhalla kommune kr 280 000.

Monica Mæland hører opprinnelig hjemme i Bergen. I dag har Bergen 11 frivilligsentraler som mottar i overkant av 4,5 millioner kroner. Med den nye ordninga får Bergen en økning på i overkant av 5 millioner kroner.
Tallenes tale er altså krystallklar!

Verdifull frivillighet
Det er helt riktig at dagens regjering har økt tilskudd til landets sentraler i løpet av sin tid i regjering, og det har vært kjærkomment for alle sentralene i Norge - store som små. Frivilligheta er verdifull uansett hvor i landet den er.

Da Høyre med daværende sosialminister Wenche Frogn Sellæg foreslo å etablere frivilligsentraler (1989/1990), var det på grunn av at ledende politikere hadde fått tydelige signaler på at frivilligheta var i ferd med å svekkes og endres. For å ivareta og utvikle frivilligheta ble sentraler etablert over hele Norge. Hovedformålet var å styrke ALL frivillighet på frivilligheten sine premisser, og være et bindeledd mellom frivillig og offentlig sektor, samt være en politisk og religiøst nøytral instans. Frivilligheta skulle utvikles på lokale premisser og de frivillige sine interesser, og ønske om engasjement, skulle være det viktigste. I tillegg skulle landets frivilligsentraler være en samarbeidspart for alle andre lokale lag og organisasjoner.

Og vi har lyktes!

Gir det tidobbelte tilbake
Hvordan sittende regjering kan forsvare å endre denne ordninga, på bekostning av deres såkalte rettferdighetsprinsipp i Tilskuddsnøkkelen, er mer enn merkelig. Frivillig arbeid er det eneste tilskuddsposten i Statsbudsjettet som går i pluss.

Av de 187 millioner som staten bevilger til landets sentraler, blir bortimot det tidobbelte gitt tilbake til samfunnet . I denne summen er ingen sosiale inntekter regna inn, om disse er vel så store og mye viktigere.

Distriktene taper igjen
I svaret fra Mæland og Skei Grande står så fint at regjeringa velger å ikke benytte en statlig sjablong for hvordan frivillighetspolitikken skal settes ut i livet i den enkelte kommune. Men, en behøver ikke være BI-utdanna for å skjønne at Overhalla blir taperen, og Bergen vinneren i dette regnestykket.

At de folkevalgte er bevisst verdien på frivilligheta er jeg ikke i tvil om. Da er jeg mer usikker på de som sitter på toppen – altså regjeringa. De slipper å forsvare pengebruken i kommuner der krybba er temmelig tom allerede.

Det er vanskelig å forsvare økte bevilgninger til frivilligsentralen på bekostning av hender i helsesektoren eller lærere i grunnskolen - om viljen er aldri så stor!


Maj Britt Svorkdal Hess

Daglig leder, Rennebu Frivilligsentral