Lørdag
Lørdag Klarvær
-15°
Klarvær
Flau vind
Søndag
Søndag Klarvær
-8°
Klarvær
Flau vind
Audun Torvik

Informerte om innkjøpssamarbeid

De siste dagene har det vært en del diskusjon rundt innkjøpsavtalene til Surnadal kommune. Torsdag fikk kommunestyret en orientering om innkjøpssamarbeidet som kommunen er en del av, og hvorfor det medfører at kommunen blant annet må kjøpe melk fra Q-meieriene, og ikke fra Tine.


Samarbeid med 11 andre kommuner

Økonomisjef Trond Håskjold informerte om bakgrunnen for at Surnadal kommune ble med Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII), sammen med 11 andre nordmørskommuner. 

Håskjold presiserte at kommunen fortsatt har mye lokal handel. Men siden man har et regelverk å forholde seg til vil man noen ganger ende opp med et merke som man kanskje i utgangspunktet ikke ønsker. 


ASKO leverte det beste tilbudet

Audun Torvik (bildet over) er en av to ansatte i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid. Han orienterte om matvareavtalene som Surnadal kommune er en del av.

Innkjøpsavtalene lyses ut hvert fjerde år, fordi lovverket krever det. Den omtalte konkurransen på matvarer ble delt opp i 4 mindre konkurranser, for å sikre at flest mulig tilbydere hadde mulighet til å delta. Konkurransegrunnlaget er utformet av en faggruppe med medlemmer fra kommunene. ASKO leverte det mest fordelaktige tilbudet på leveranse av alle typer matvarer denne gangen. 


Ikke bare pris som bestemmer

NII har forsikret seg om at konkurransene er utført på en lovlig og riktig måte. Torvik presiserte at IKKE er riktig som noen har påstått, at konkurransene er avgjort kun på pris. I konkurransegrunnlaget var det tre forskjellige konkurransekriterier som ble tillagt uli vekt; kvalitet (55%), total pris (35%) og kantsortiment (10%).

Skolemelkordningen med Tine består som før. Et forbehold i kontrakten sier at kommunen står fritt til å handle kortreiste matvarer dersom ASKO ikke kan levere disse varene.


Volumtapet gjelder ikke bare Surnadal

Torvik tilbakeviste også påstanden om at avtalen fører til et tap på 30-40 millioner kroner for lokale melkebønder, og for verdiskapingen i Surnadal. Volumtapet på 30-40 millioner kroner gjelder for hele NII sitt område over en periode på 4 år, og Surnadal representerer bare 8% av dette. Beløpet gjelder heller ikke bare melk, men inkluderer også verdien av alle andre meieriprodukter som ASKO leverer.


Anbefaler å fortsette i samarbeidet

Torvik var klar på at han ikke vil anbefale Surnadal å gå ut av innkjøpssamarbeidet. Dersom Surnadal går ut av NII så krever lovverket at kommunen konkurranseutsetter innkjøpene på egen hånd. Surnadal vil ikke ha samme tyngde som NII, og vil derfor mest sannsynlig få dårligere betingelser. Regelverket setter også store begrensninger på "favorisering av bestemte leverandører", så det er uansett ikke gitt at man kan velge den leverandøren man helst vil ha.

Som medlem av NII har Surnadal kommune mulighet til å påvirke hvilke konkurranser som skal gjennomføres i NII, og på hvilken måte.

Torvik sa at han forstår reaksjonene som har kommet i forbindelse med innkjøpsavtalen, men han ba også om forståelse for at NII har et lovverk å forholde seg til.
 

Diskusjon:

Mange av kommunestyrerepresentantene ba om ordet etter orienteringen, og flere takket for god og saklig informasjon.


Rakel Polden (Ap) understreket at hun tror ikke noen mistenker at det er begått noen feil eller juks og fanteri i denne saka.

- Men vi er ei landbruksbygd, og dette har med identiteten vår å gjøre, sa hun.
 

Sondre Ormset (Sp) påpekte at ikke noe av melka som produsert i Surnadal går til Q-meieriene. 


Nils Petter Tonning (Frp) tok til orde for at kommunen bør handle lokalt. 


Jonny Melkild (Ap) sa at han håper at kommunen ikke går ut av innkjøpssamarbeidet.
 

Bergsvein Brøske (Sp) påpekte at Surnadal er ei stor landbruksbygd, og at Tine er en viktig merkevare.

- Men innkjøpssamarbeid er bra. Nå må vi puste med magen og se på saken fra alle sider, sa han.


Helge Røv (Ap) kommenterte at når denne saka har kommet opp som den har gjort, så tyder det på at det er noen som ikke puster med magen. Han minnet om at Surnadal kommune også kjøper mange varer lokalt.

- Jeg håper at innkjøpssamarbeidet fortsetter som det har gjort. Det er best for skattebetalernes penger, sa han.


Tor Rune Halset (H) sa at noen ganger må man bite i det sure eplet når man er med i en innkjøpsordning. Det har han selv erfaring med i jobbsammenheng.


Reidar Brøske (Ap) minnet om at melka faktisk ofte ikke er så veldig kortreist, den blir frakta langt. Men ved å kjøpe melk støtter man i alle fall bønder, og det er bra, mente han.


Marit Granhus Langli (H) påpekte at loven er som den er for å sikre ryddighet. Det er viktig at kommunestyrerepresentantene vet hvordan innkjøpsordningen fungerer, slik at det kan svare på spørsmål om det.


Dette var en informasjonssak, så det ble ikke gjort noe vedtak i denne saka.
 

Tips en venn Skriv ut