Mandag
Mandag Delvis skyet
15°
Delvis skyet
Flau vind
Tirsdag
Tirsdag Klarvær
13°
Klarvær
Flau vind
Frp logo

Hvorfor sier Surnadal FRP nei til bosetting av flere flyktninger?

Som eneste parti stemte Surnadal FRP imot forslaget om å ta imot flere flyktninger for bosetting i Surnadal. Skyldes det rasisme, fremmedhat, brune verdier, eller skyldes det at vi ønsker å ta vare på samfunnet vårt?

Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Det er nødvendig med en politikk som ikke gir særfordeler til de som kommer til Norge. Både AP og SP har gått imot å fjerne fordeler som gir slik særbehandling til innvandrere i Norge. I tillegg til å medføre en forskjellsbehandling er disse fordelene kostnadsdrivende.

Det er kommunen selv som skal bestemme om den er klar til å ta imot flyktninger. Kommunen forplikter seg til å følge opp flyktningene slik at de blir integrert i lokalsamfunnet

Målet med bosetting er at de skal lære seg norsk, bli en del av det norske samfunnet og komme i fast jobb. For denne jobben får kommunen overført penger fra Staten. Staten har inntekter fra deg og meg, det vil si skatt. Så disse statlige midlene er dine og mine penger.

Det virker som om andre partier i Surnadal ser på dette som en mulighet til økt kommunal inntekt. På kort sikt er det betydelige beløp som overføres fra stat til kommune for at vi skal ta imot bosettere. Ved å ta imot flyktninger kan en hjelpe på budsjettet slik at balansen ser bedre ut. Hva med utgiftene på lang sikt? Har Surnadal Kommune beregnet dette?

Får vi folk ut i inntektsbringende jobb? Er vi gode til å integrere de i vårt lokalmiljø? Har vi egentlig råd til det med en kommuneøkonomi som går i minus?

Svarene gir seg selv. Surnadal er dessverre ingen vekstkommune hva angår arbeidsplasser. Vi kan nok gi norsktimer langt utover det som er snittet (KOSTRA), vi kan kjøpe sentrumsnære boliger i fleng, det betyr ikke at vi får de nye i arbeid. Pr idag har vi gitt særfordeler til innvandrere. Arbeidsgivere får tilskudd for å ta imot nye arbeidere fra utlandet. Arbeidsgivere får ikke dette for norskfødte arbeidstakere. Det synes vi er feil. En som er født i Surnadal bør minst ha like muligheter som en som er født i Syria. Slik er det ikke idag for det følger dessverre ikke med noe tilskudd når surnadalingen søker arbeidsplass. FRP mener at slike særfordeler skal fjernes.

En kan jo gjerne vise til statistikk over hvor mange innvandrere som er i jobb i Surnadal. Dersom en ikke kan lese statistikk ser tallene bra ut. Men når en vet at for eksempel deltakelse på norskkurs er sidestilt med «lønnet arbeid» så faller hele statistikken i grus. Vi andre tenker på sysselsatt som «betaler vår andel skatt til staten og fellesskapet». Også de få som kan gjøre denne praktiske språkopplæringen på sykehjemmet er pr definisjon i jobb. Det selv om en går «i tillegg» på turnus og faktisk medfører en ekstrakostnad for kommunen.

Vi tilpasser arbeid, vi tilpasser bolig, vi yter norskundervisning, med det som mål at de skal greie seg selv. Integreringen skal bygge på norske regler, normer og verdier. Det betyr også at vi ønsker et forbud mot hijab, niqab og burka i skole, barnehager og andre utdanningsinstitusjoner. Vi vil forby kjønnsdelt undervisning. Heldekkende klesplagg må forbys i det offentlige rom. Det samme gjelder offentlige ansatte.  

Det er ikke bare det norske samfunnet som skal tilpasse seg våre nye landsmenn, våre nye landsmenn må også tilpasse seg oss. På sikt vil dette føre til færre ulikheter i samfunnet.

Norge bør ikke ha bedre ytelser enn andre land når det kommer til innvandring. Vi må sende tydelige signaler om at i Norge så forventes det at du lærer deg språket, kommer deg i arbeid og står på egne ben.


Så er dette rasisme, fremmedhat eller brune verdier?

Nei. Dette er ivaretakelse av norske verdier i et norsk samfunn. Surnadal FRP mener at kommunen ikke bør ta imot flere nye landsmenn før vi har bidratt til at de vi allerede har ønsket velkommen kan stå på egne ben. Pr idag er det ikke slik.
 

Marius Helgesen
Surnadal FRP

Tips en venn Skriv ut