Torsdag
Torsdag Skyet
11°
Skyet
Lett bris
Fredag
Fredag Delvis skyet
14°
Delvis skyet
Svak vind
tp_leserinnlegg_valg2019

Helse og omsorg

Rindal Senterparti ønsker at Rindal skal bestå som egen kommune, med nærhet til tjenestene innenfor helse og omsorg også i årene framover. Vi har liten tro på at sentralisering vil gi bedre tjenester. 

Vi har et unikt tjenestetilbud i kommunen vår. Det er kort vei mellom bruker og helsetilbud, mange kan nok misunne oss det at vi har et så rikt og variert tilbud innenfor et lite område. 

Nærledelse er viktig. Blir vi en del av en større kommune vil ledelsen bli fjernere fra medarbeiderne, med flere ledd mellom øverste leder og den ansatte.  Nærhet og tett samarbeid med de ansatte -det er viktig at terskelen for å ta kontakt er lav. Dette gjelder også oppfølging av sykemeldte, god oppfølging gir resultater. Rindal Senterparti tar på høyeste alvor alle utfordringer som gjelder arbeidsmiljø! 

Helsetunet rommer i tillegg til sykehjemsavdelinger, hjemmetjeneste og dagtilbud, både tannlege, helsestasjon, jordmor, legekontor psykisk helsetjeneste, ergoterapi og fysioterapi. Alt dette under samme tak. Det fremmer et godt samarbeid å være i nærhet til hverandre.  

Omsorgsboliger og bo og miljøtjenesten er også i nær tilknytning. 

Rindal Senterparti ønsker at alle disse tjenestene fortsatt skal være lokalisert i Rindal. 

Mindre kommuner har ikke har så spesialiserte tjenester og stort faglig nettverk som større kommuner, men nærhet og kort avstand mellom tjenestene og godt tverrfaglig samarbeid gir oss en stor fordel. Når man ikke har så spesialiserte tjenester må man kunne litt om alt, og henvise videre der man trenger annen kompetanse. Rindal Senterparti vil tilrettelegge for kompetanseutvikling og faglig oppdatering for de ansatte, opprettholde stipendordninger for videreutdanning, og tilby lærlingeplasser.

Når det nye helsehuset skal bygges mener vi det er viktig at alle ansatte i helse- og omsorgssektoren, eldreråd, brukerutvalg og pensjonistlag i Rindal kommune tas med i prosessen. Vi ønsker en god dialog hele veien slik at vi står igjen med et helsehus som dekker våre behov både nå og i fremtiden. Vi må også hente inn erfaringer fra hva andre kommuner har gjort og erfart i forbindelse med bygging av helsehus. Rindal Senterparti mener at vi ikke kan bygge større og mer kostbart enn det som vi har økonomi til.  

Velferdsteknologi er på full fart inn både i private hjem og på sykehjem, og vil være en viktig del av det nye helsehuset. God nettdekning er noe Senterpartiet er opptatt av, for å sikre en god beredskap og for at ny teknologi skal kunne fungere ute i hjemmene. Rindal Senterparti vil være med å bygge opp om et omsorgstilbud som passer den enkelte og være med å legge til rette for at den som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. 

Rindal Senterparti vil jobbe for økte ressurser til psykisk helsetjeneste med ekstra fokus på barn og unge.


Rindal September 2019. 

For Rindal Senterparti,
Mildrid Kattem Aune, Lina Røen Negaard og Bjørg Myrvang