DSC_1271

Gravinga går som planlagt

Rindal kommune jobber nå med å legge vannledning til Møkkelgardsgrenda i Rindal. Arbeidet startet et par uker før jul, og går helt etter planen så langt. Hvis det fortsetter slik skal hele prosjektet være fullført til høsten.

To gravemaskiner fra Rindal Maskin er nå i sving med å legge vannledning og opplegg til fiberkabel til Møkkelgardsgrenda. De har allerede gravd 2 km av den planlagte strekningen på 3,7 km. Rindal kommune har også folk med hele tida, for å få unna det praktiske arbeidet rundt gravinga. De legger blant annet rør i grøfta, og sveiser skjøtene. 

DSC_1284.jpg
Her legges røret i grøfta etter hvert som det graves.
 

Går raskere enn planlagt

Olav Løfald og Brage Engen fra Rindal kommune synes at arbeidet har gått over all forventning så langt, faktisk raskere enn planlagt.

Så er det også svært erfarne gravemaskinførere de har med seg. Birger Bakken og Ola Lilleholt har begge mange års erfaring bak spakene. De synes det passer bra med en jobb som dette om vinteren. I denne bransjen er jo den travleste tida i sommerhalvåret.

DSC_1296.jpg
Erfarne gravemaskinførere fra Rindal Maskin.
 

Legger opp rør til fiberkabel

Nils Ole Evjen er avdelingsleder VAR (vann, avløp og renovasjon) i Rindal kommune. Han forteller at det foreløpig er ca 10 abonnenter som har meldt seg på i området Tiset - Møkkelgård, utenom boligfeltet. Vannledningen skal legges til Møkkelgardsgrenda og Grøtan i denne omgang, men det blir mulighet for at det kan forlenges på et senere tidspunkt. 

Rindal kommune har fått tilskudd fra fylkeskommunen for å lage opplegg for bredbåndskabel til det samme området. Nå blir det lagt et rør som fiberkabelen kan trekkes igjennom, sammen med vannledningen. Selve opplegget for bredbånd skal ut på anbud.

Rørnettet til Lomunda boligfelt skal etter planen være ferdig i løpet av februar, men det må også bygges en pumpestasjon. Her er man avhengig av å få lagt opp strømforsyning først, så det er fortsatt litt usikkert når husene i boligfeltet kan kobles på.

DSC_1310.jpg
To rør legges i grøfta. Det svarte til vann, det røde til fiberkabel.


Positive grunneiere

Nils Ole Evjen benytter anledningen til å skryte litt av grunneierne. Så langt er det fem grunneiere som er berørt av vannledningen, og alle har vært positive. Prosjektet har vært planlagt slik at det skal komme minst mulig i berøring med veger og dyrka mark.

DSC_1318.jpg
Her går vannledningen parallelt med vegen, og skal krysse vegen lenger framme.

DSC_1273.jpg
F.v. Nils Ole Evjen, Ola Lilleholt, Olav Løfald, Birger Bakken og Brage Engen.

 

Tips en venn Skriv ut