Fredag
Fredag Skyet
Skyet
Svak vind
Lørdag
Lørdag Sludd
Sludd
Liten kuling
tp_leserinnlegg

Glønabrua på Glærum

Åpent brev til
Fylkesvegkontoret Molde v/Vikan


God dag.

Glønabrua på Glærum pr. 16.mars.

Jeg skriver igjen om Glønabrua på Glærum, for å forhindre ytterligere uheldigheter:

Gravemaskinmannen som driver på med arrondering etter brubygging,
er nok en dyktig gravemaskinmann,
men han har lite greie på hydrologi = hvordan vannet opererer i elven. 
Og hvor er ansvarshavende for hydrologien?
Har den personen vært på befaring mens arbeidet har pågått?

Ovafor brua har gravemaskinmannen fylt opp østre elvekant lenger ut i elva
enn der elvekanten opprinnelig var = elveløpet er gjort trangere.
Fyllingen er dessuten gjort med grov løsmasse
der steinene er i størrelse av en knyttneve og nedover.
I neste flom vil Gløna ta med seg dette, 
og sannsynligvis legge det fra seg under brua
= grunnere passasje for vannet.

Smalere elveløp vil også gi elva kraftigere strøm inn under brua,
vannet vil arbeide sterkere i elveleiet,
det vil bli redusert passasje for flomvann
og dårlig passasje når isen går.
Vi kan igjen risikere at vannet tar veien ut av elveleiet,
for ikke å snakke om den voldsomme isforra ut av elveleiet vi fikk i år,
noe vi aldri har sett før. (Og jeg er snart 74 år!)

Elva har opparbeidet elveleiet sitt gjennom tusenvis av år,
(navnet Glærum er 2000 år) -
og innsnevringen som nå er foretatt av opprinnelig elveleie
vil være fatalt ved flom og isgang.

Passasje under brua for krøttera fra Østigard Glærum:
Krøttera fra Østigard Glærum har hatt en fri passasje ned fra øvre Dalen 
under øvre bru - Rønningbrua, der det ble støpt en hylle for dem å gå på,
og så har de passert på vestre elvebredd ned til Glønabrua,
og når krøttera har passert under Glønabrua, 
så de gått opp østre elvebredd til kulturbeitet på Litjøra, 
øst for nedre løp av Gløna.
Nå har gravemaskinmannen bygd opp elvekanten ovafor brua på vestre bredd,
og nedafor brua på østre bredd, slik at krøttera kan ikke lenger gå ned til kulturbeitet
på Litjøra, de må gå over ferdselsveien - der trafikken må stanses.
Krøttera har ikke lenger passasje for fri ferdsel.

Ingen "spygatt" på brua:
Igår var det mye vann oppe på brua,
og det kom ikke bort, for det er ingen hol nederst i brukantene 
der vannet kan renne bort.
Det må bores avløp for vann der.

Til slutt vil jeg etterlyse Surnadal kommune som burde følge med
på slike arbeider som dette i kommunen,
men de har visst hverken teknisk sjef eller kommuneingeniør lenger.
Stemmer det?

Så er det bare å rive seg i håret da, over at brua ble bygd for smal,
og blir stående som et monument over offentlig udugelighet og manglende framsynthet.
Det ville kostet så lite å gjøre brua 2 meter bredere!
Vi kan leve med det uten ulykker, vi som bor her,
men når den store badestrandtrafikken begynner, med fremmedfolk som ikke er klar
over at brua er så smal, så må det komme opp fareskilt med teksten: "Smal bru".
Eller heller: 
Smal bru, prosjektert av et smalt hau! AU-AU!

Hilsen
Dordi Skuggevik
- gammel innfødd på Glærum siden mange generasjoner.
 

Tips en venn Skriv ut