Fredag
Fredag Skyet
11°
Skyet
Frisk bris
Lørdag
Lørdag Delvis skyet
13°
Delvis skyet
Lett bris
tp_leserinnlegg

Gi oss en trygg fødsels- og barselomsorg over hele landet

I over 123 år har Norges største kvinneorganisasjon vært med og bygget dette landet. Først ut med både sykepleieskole, tuberkulosehjem og helsestasjoner. Norske Kvinners Sanitetsforening har gjennom disse årene satt inn sitt frivillige bidrag til samfunnet der vi har sett behovet. Etter hvert har som kjent kommuner og andre offentlige instanser tatt over dette ansvaret. For så å bygge det ned igjen. Noe over tid, noe under tvil, noe veldig overilt.

N.K.S. har i flere år hatt trygg fødsel- og barselomsorg som en av sine fanesaker. Først med fokus på reduksjon av liggedøgn og nå sist med fokus på TRYGGHETEN til mor og barn. En debatt om hva som utgjør en forsvarlig barselomsorg har versert over lang tid, og som på vårt Landsmøte i 2018 resulterte i vår resolusjon som krever en trygg fødsels- og barselomsorg OVER HELE LANDET. Ikke bare i sentrale strøk.

Og med de siste dagers forslag om å slå i sammen fødeavdelingene i Kristiansund og Molde, er dette langt i fra heldig. Våre kvinners fødetilbud har tidligere blitt forringet i distrikts Norge ved sommerstengte fødeavdelinger ved flere lokalsykehus i sommermånedene. N.K.S. mener at fødeavdelingene i hele landet må ha nødvendige ressurser til å opprettholde tilstrekkelig kapasitet gjennom hele året. I følge administrerende direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal er ikke dette noe å ta på vei for da «Helse Møre og Romsdal er trygge på at vi ved å samle fødeavdelingene vil øke kvaliteten på tilbudet og styrke pasienttryggheten. Fødende som får lengre reisevei til sykehus skal også sikres en god oppfølging og løsninger som gjør at tryggheten blir ivaretatt».

- Dette tror vi ikke noe på Remme! Du har kanskje ikke fått med deg den økende mangelen på jordmødre både i primær- og spesialisthelsetjenesten? Kommune-Norge mangler mellom 600-700 jordmor årsverk, og generelt vet vi at helsesektoren domineres av brøkstillinger. Konsekvensene av dette er et dårligere kommunalt fødsels- og barseltilbud, at retningslinjer for svangerskapsomsorgen brytes og sist men den nå kanskje viktigste biten; følgetjenesten med jordmor fra bosted til fødested.

Og når det i tillegg i samme åndedrag er foreslått at noen av helseforetakets 33 ambulansestasjoner som har minst aktivitet skal legges ned kan en bli fortenkt. Det vil vel si at det er overhengende fare for at der behovene kanskje ikke er flest, men størst, ligger i faresonen? For dette har kanskje ikke blitt sett i sammenheng med betydelig lengre reisevei for mange av våre fødende, som kanskje ikke har tilgang til jordmor i ambulansen sammen med seg fra den ytterste utkant i fylket vårt?

Neste onsdag skal dette vedtas. Blir det et flertall for dette vil mange av våre kommende fødende kvinner som statsminister Solberg så sårt ønsket flere av i sin nyttårstale, få satt både liv og helse til seg og sitt ufødte barn på spill. Et spill med livet som innsats, burde kanskje et helseforetak ikke hatt som premie? Alle fødende kvinner i HELE Møre og Romsdal skal ha rett på et trygt og forsvarlig barselstilbud.


Elinor Bolme
Fylkesleder N.K.S.Møre og Romsdal
 

Tips en venn Skriv ut