Mandag
Mandag Lett snø
-8°
Lett snø
Flau vind
Tirsdag
Tirsdag Lettskyet
-8°
Lettskyet
Flau vind
Frank Jenssen og Ola T Heggem

Fylkesmannen på besøk i Rindal

Torsdag var fylkesmannen i Trøndelag Frank Jenssen og flere ledere fra fylkesmannens stab på besøk i Rindal. Fylkesmannen kom for å ønske Rindal velkommen til Trøndelag og bli bedre kjent med kommunen. Det ble også avholdt sektorvise møter med representanter fra fylkesmannen og kommunen.


Ikke så smålåtne i dag

Møtet startet på Rindal skimuseum, der ordfører Ola T Heggem ønsket velkommen og fortalte litt om Rindal. Han startet med bygdas historie, blant annet at Rindal har søkt om å få bli en del av Trøndelag to ganger før. Han viste utdrag fra en av de tidligere søknadene, der Rindal blant annet argumenterte med at "heradet ikkje vil koma Sør-Trøndelag til særleg byrde".

- Så smålåtne er vi ikke i dag, smilte ordføreren.

DSC_0367.jpg
Rindalingene var mer beskjedne i sine tidligere søknader om å bli en del av Trøndelag.


Overrakte kommunens grensestein

Ordføreren presenterte administrasjonen i Rindal kommune, det politiske systemet, prosjekter og kommunale planer. Han fortalte om et allsidig næringsliv, om landbruk, om boligbygging og samfunnsprosjekter som kommunen har vært med på de siste åra. Han trakk spesielt fram frivillighet og dugnadsinnsats, som står sterkt i bygda.

Han avsluttet med å overrekke fylkesmannen en grensestein i miniatyr, med Rindal sitt slagord "Tid til å leve".

DSC_0369.jpg
Ordfører Ola T Heggem overrakte fylkesmannen en grensestein i miniatyr.
 

Skal bli bedre kjent med Rindal

Fylkesmann Frank Jensen presenterte fylkesmannens organisasjon og deres oppgaver. Det er viktig for fylkesmannen å ha en god dialog med kommunene, og avdelingene er inndelt omtrent på samme måte som kommunenes avdelinger.

- Vi kjenner kommunene i Trøndelag godt, og vi skal bli bedre kjent med Rindal, sa Jenssen.

Frank Jenssen.jpg
Frank Jenssen ønsket Rindal velkommen til Trøndelag.


Rindal blir ikke den minste

Fylkesmannens oppgave er blant annet å se til og bidra til at nasjonal politikk blir gjennomført. Det gjør man gjennom tilsyn, kontroll og klagebehandling.

Det er nå 47 kommuner i Trøndelag. Fra årsskiftet blir det 48, når Rindal blir med. Når kommunesammenslåingene gjennomføres blir det redusert til 38 kommuner. Rindal blir ikke den minste kommunen i Trøndelag. Fylket har åtte kommuner med mindre enn 1000 innbyggere.


Arbeider med innføring av skolemåltid

Før lunsj ble det også tid til et lite dialogmøte med alle deltakere samlet. En del spørsmål angående fylkesbyttet tatt opp, blant annet interkommunalt samarbeid om barnevern, arelplanlegging i hyttenæringen og regionrådstilhørighet. 

Fylkeslege Jan Vaage tok opp spørsmålet om skolemåltid. Fylkesmannen i Trøndelag har tidligere i år tatt et initiativ med sikte på å få innført skolemåltid ved barne- og ungdomsskolene i fylket. Dette er et samarbeid mellom flere avdelinger hos fylkesmannen. Noen kommuner har fått tildelt skjønnsmidler for å innføre skolemåltid, og en del andre kommuner har innført det selv om de ikke har fått tildelt midler. Fylkesmannen vil fortsette dette arbeidet i flere år framover.

Rektør Jon Brønstad fortalte at Rindal skole har kantine på ungdomsskolen, der elevene på ungdomsskolen tilbys skolemat for 12 kroner pr dag. Elevene på mellomtrinnet har det samme tilbudet to dager i uka. Skolen jobber for tiden med å få til et enda bedre næringsinnhold i maten som tilbys på kantina. Dette syntes fylkeslegen var en god ordning, og inviterte Rindal med i det videre arbeidet med innføring av skolemat i Trøndelag.


Deltakerne fra Fylkesmannen var:

 -          Frank Jenssen, fylkesmann
 -          Gerd Janne Kristoffersen, ass. fylkesmann
 -          Helge Hansen, reindriftsdirektør
 -          Arnstein Lyngstad, seksjonssjef, Landbruksavdelingen
 -          Christian Spets, seniorrådgiver, Oppvekst- og utdanningsavdelingen
 -          Jan Vaage, fylkeslege, Helse- og omsorgsavdelingen
 -          Torill Ellingsen, kommunikasjonsrådgiver
 -          Harald Høydal, seksjonsleder, Klima- og miljøavdelingen
 -          Mari Mogstad, direktør, Kommunal- og justisavdelingen
 -          Trude Mathisen, seniorrådgiver, Kommunalavdelingen.

Fra Rindal kommune deltok ordføreren og vararodføreren, ledelsen i kommuneadministrasjonen og enhetslederne.

DSC_0381.jpg

Tips en venn Skriv ut