Onsdag
Onsdag Regn
Regn
Svak vind
Torsdag
Torsdag Skyet
11°
Skyet
Lett bris
tp_leserinnlegg

FV 65 – Den viktigste ferdselsåren inn og ut av Surnadal

Vårt mål er å oppgradere Fv. 65 slik at det kan kjøres med lange vogntog (25,25 m), skriver Surnadal Arbeiderparti i dette leserinnlegget.

Vårt mål er å oppgradere Fv. 65 slik at det kan kjøres med lange vogntog (25,25 m).

En slik oppgradering vil føre til en betydelig utbedring av veistandarden, da de verste flaskehalsene må utbedres.

I de fire årene utbedringen av E 39 (Betna –Stormyra) vil vare, forventer vi økt trafikk og enda større slitasje på Fv. 65.


Hvordan nå målet vårt?

Surnadal Arbeiderparti vil si et klart ja på høringen om modulvogntog, med krav om oppgradering av veien.

Vi vil også sende innspill til den pågående rulleringen av Nasjonal transportplan. Der vi forventer en økt satsing for å redusere etterslepet på fylkesveiene. Vi vet at arbeiderpartiets alternative budsjett har betydelig mer til fylkesveiene.

Det er en kjensgjerning at både Trøndelag og Møre og Romsdal søkte om å få omklassifisert veien til riksvei, det fikk vi ikke innvilget.

Vi er derfor glade for at Møre og Romsdal fylke har oppgradert Fv. 65 til klasse A-vei, med tilnærmet riksveistandard.

Vi setter også pris på det arbeidet som gjøres i veipakke Orkdalsregion, der Fv. 65 er med. Vi har merket oss at Fv. 65 er en av veiene som stadig blir nevnt at det skal satses på fra våre nabokommuner i Orkdalsregionen.

Surnadal Arbeiderparti vil fremme forslag på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Arbeiderparti om å prioritere Fv. 65.

Vi oppfordrer andre parti, næringsliv og organisasjoner til å være med og holde trykket oppe på denne veien, som er så viktig for næringslivet i vårt område.

Etterslepet på fylkesveiene er enormt og øker for hver dag som går. Dagens regjering sulteforer både kommuner og fylker, og vi ser med fortvilelse på at det totale forfallet bare i Møre og Romsdal er kommet på svimlende 10.892.000.000.

Nå er det på tide å gå fra mange ord og planer til å starte arbeidet.

Det haster for næringslivet og våre innbyggere!


Uttale fra årsmøtet i Surnadal Arbeiderparti 6/2-20