Lørdag
Lørdag Skyet
Skyet
Flau vind
Søndag
Søndag Delvis skyet
Delvis skyet
Liten kuling
Monica Mæland foto komm og mod dep

Foreslår at Rindal, Jevnaker og Lunner får bytte fylke

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at Stortinget fatter vedtak om at Rindal, Jevnaker og Lunner endrer fylkestilhørighet.

– I tråd med kommunenes ønsker foreslår jeg at vi endrer de nye fylkesgrensene slik at hverdagen for innbyggerne og næringslivet blir enklere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Rindal kommune i Møre og Romsdal søkte våren 2015 om å bli en del av det nye Trøndelag fylke fra 1. januar 2018, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding i dag.

– Jeg er glad for at jeg nå kan foreslå at Rindal blir en del av Trøndelag fra 1. januar 2019, et fylkesbytte det ble søkt om for første gang i 1923, sier statsråd Mæland.


Flere søkte seg til nytt fylke

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ba i brev 12. oktober 2017 alle fylkesmannsembetene kartlegge og ha dialog med kommuner i randsonene av de nye fylkene for å se om det var aktuelle kandidater for fylkesbytte.

Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland og Sør-Odal kommune i Hedmark søkte om å bli en del av Viken fra 1. januar 2020. Det samme gjorde Sande kommune i Vestfold, som skal slå seg sammen med Holmestrand fra 1. januar 2020.

Etter en helhetlig vurdering foreslår departementet at Stortinget gjør vedtak om fylkesbytte for Jevnaker og Lunner til Viken. Sør-Odal og Sande foreslås ikke flyttet.


Vil vurdere flere grensejusteringer

Departementet vil følge opp Stortingets vedtak om fylkesgrensejusteringer ved å legge til rette for at innbyggerne kan stemme ved fylkestingsvalget i det nye fylket høsten 2019.

– Gjennomgangen fra 2017 viser at spørsmålet om fylkestilhørighet diskuteres flere steder i landet. Departementet vil derfor sette i gang en prosess for å vurdere ytterligere fylkesgrensejusteringer med sikte på at eventuelle endringer kan gjennomføres 1. januar 2024, sier kommunalminister Mæland.

 

Bildet: Monica Mæland (foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Tips en venn Skriv ut