Lørdag
Lørdag Delvis skyet
Delvis skyet
Flau vind
Søndag
Søndag Klarvær
Klarvær
Stille
KS 1

Kommunestyremøte i Surnadal:

Flertall for fritidsklubb og frivilligsentral

Flertallet i kommunestyret i Surnadal ønsker at kommunen arbeider videre med etablering og oppstart av fritidsklubb og frivilligsentral i sentrum.


Mange gode argumenter for fritidsklubb og frivilligsentral

Saka ble lagt fram for kommunestyret torsdag. Kommunalsjef Karin Halle sa at ungdommen har mange gode argumenter for fritidsklubb. Det kan være et sted å "henge" etter skoletid, gjøre lekser, få seg en matbit, drive med musikk, dans og drama mm. Fritidsklubben må helst ligge i sentrum, i gåavstand frå andre fritidsaktiviteter.

Et samarbeid mellom fritidsklubb og frivilligsentral vil ha mange fordeler, så det er sterkt ønskelig. Det er bare fantasien som setter grenser for hvilke funksjoner en friviligsentral kan ha. Det kan bli en viktig samarbeidspartner for voksenopplæringa og ulike lag og organisasjoner. Frivilligsentralen kan også skaffe noen inntekter selv.

For å få til dette er det nødvendig å ha en koordinator i 100% stilling. Det er litt usikkert om hvor mye støtte kommunen kan få til frivilligsentral i åra som kommer. Stillingen kan delvis finansieres ved at man kutter deltidsstillinga som i dag er drift av kaféen i Svinviks arboret, og la private ta over drifta der.


En positiv møteplass

Elin Vullum Kvande (MDG) sa at hun tror at en frivilligsentral kan bli en ressurs i kommunen, og kan være med å skape et varmere samfunn. Det er mange suksesshistorier om frivilligsentraler rundt omkring. En frivilligsentralen skal skapes der den er, så en frivilligsentral i Surnadal trenger ikke å være lik det man har i andre kommuner. Hun spurte om den aktuelle stillingen kan finansieres delvis med midler til integrering og voksenopplæring. 


Forslag om å dele saka i to

Bergsvein Brøske (Sp) sa at kommunen helt klart har et ansvar for ungdommen i bygda. Han foreslo å dele saka i to, slik at man nå forplikter seg på ungdomsklubben, men utsetter avgjørelsen om frivilligsentral til møtet i desember. I lys av kommunens økonomiske situasjon blir man nødt til å prioritere, mente han.


Tiltak både for unge og eldre

Helge Røv (Ap) påpekte at befolkninga i bygda blir eldre, det blir etter hvert flere over 80 år, og pensjonistene er svært innstilt på å bidra mye til en frivilligsentral. En ungdomsklubb vil også være positivt med tanke på tilflytting av barnefamilier.


- Dette har vi ikke råd til

Kathrine Mauset (H) minnet om at det er minimum en halv million kroner som må bevilges i denne saka. Hun viste til tertialrapporten, der det fortsatt mangler flere millioner. Kommunen skal prøve å trappe ned på drift, og kan ikke sette i gang et slikt nytt prosjekt nå, mente hun. Man vet heller ikke om noen private kan eller vil overta kafédrifta i Svinvika.

- Dette har vi ikke råd til, sa Mauset.


En investering for framtida

Rakel Polden (Ap) sa at hun er enig i at fritidsklubb må gå først, men en frivilligsentral kan også gi kommunen veldig mye.

Helge Røv (Ap) sa at han ser dette som en investering for framtida, som kanskje kan redusere utgifter på andre poster på sikt. Han anbefalte å se på dette som ei samla sak nå.

Jonny Melkild (Ap) påpekte at det er viktig at de to tiltakene ses sammen. Fritidsklubb kan bli nesten like dyrt alene, for da går en glipp av alle samarbeidsfordelene som en vil få med frivilligsentralen.


Mulighet for privat drift?

Marit Granhus Langli (H) synes det er vanskelig å støtte dette tiltaket når kommunen må kutte 15 årsverk. Med disse pengene kan lønne en hjelpepleier også, påpekte hun. Hun minnet om at flere frivilligsentraler i landet er privat drevet. Hun spurte om man kan se på muligheten for en privat drevet frivilligsentral i Surnadal også.

Tor Rune Halset (H) støttet dette.

- Vi har ikke penger, dessverre, sa han.


Trenger et vedtak

Helge Røv (Ap) sa at ingenting er hogget i stein, selv om man vedtar innstillinga fra formannskapet nå.

- Vi trenger et vedtak i denne saka, og så går det seg til etter hvert, sa han.


Forslag om utsettelse ble nedstemt

Bergsvein Brøske (Sp) foreslo å utsette saka til samla budsjettbehandling i desember.

Ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) sa at hun støtter forslaget om utsettelse. Hun mener at kommunen ikke har råd til fritidsklubb og Frivillighetssentral nå.


Forslaget om utsettelse falt mot 14 stemmer. 

Forslaget fra Høyre mot formannskapets innstilling fikk 6 stemmer og falt.

Forslaget om å dele saka i to, og utsette avgjørelsen om frivilligsentral til desembermøtet fikk 10 stemmer og falt.


Dermed ble det flertall for formannskapets innstilling. Det innebærer at kommunen arbeider videre med etablering og oppstart av frivilligsentral / fritidsklubb, om det blir satt av midler til dette i budsjettet.

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut