Onsdag
Onsdag Regn
Regn
Lett bris
Torsdag
Torsdag Skyet
11°
Skyet
Lett bris
1500 allan troelsen 01112019

Fantastisk interesse for emisjonen i Surnadal Sparebank

497 personer og selskaper tegnet for 105 millioner kroner i egenkapitalbevis. Dette er 43% over maksimumsbeløpet på 73,5 millioner kroner.

- Interessen for å delta i emisjonen var også denne gang overveldende. Dette viser at det er meget stor interesse for å være med å eie en del av banken. Med dette opplever vi at vi er attraktive og vil fortsette å gjøre vårt beste for at våre eiere også fremover skal være godt fornøyd med investeringen, sier adm.banksjef Allan Troelsen. 

Banken fikk litt over 100 nye eiere i emisjonen og har nå nærmere 600 eiere totalt, som til sammen eier 29,7 % av banken. Det resterende 70 % av bankens egenkapital er bankens grunnfond opparbeidet gjennom bankens overskudd i 177 år.

Det ble ved emisjonen utstedt 700.000 tegningsretter som ble fordelt relativt på de som var eiere. En tegningsrett ga rett til å kjøpe ett egenkapitalbevis. I tegningsperioden var det mulig å omsette tegningsretter på Merkur Market. Det var meget stor omsetning og over 160.000 tegningsretter som tilsvarer 23 % av tegningsrettene byttet eier i løpet av disse 2 ukene.

Styret i banken behandlet tildelingen av egenkapitalbevis i styremøte på torsdag ettermiddag, etter at banken avsluttet tegningsperioden mandag 18. november. Det er klare lovmessige regler for hvordan tildelingen skal gjennomføres.

- Med så stor interesse vil det bare bli tildelt nye egenkapitalbevis til de som har tegningsretter. Alle med tegningsretter får tildelt egenkapitalbevis i henhold til sine tegningsretter. Noen av de med tegningsretter som har tegnet seg for mer enn tegningsrettene sine vil bli avkortet. Ingen med tegningsretter får tildelt mer enn 133 % av det de har tegningsretter til. Bekreftelse på tildelingen vil bli sendt ut til alle som får tildelt i disse dager, fortsetter Troelsen.

- Det var også mange som tegnet seg uten at de hadde skaffet seg tegningsretter, de fikk dessverre ikke tildelt noe. De har mulighet til å handle egenkapitalbevis på Oslo Børs sin Merkur Market. Her omsettes det egenkapitalbevis i banken nesten daglig. Vi i banken kan gjerne være behjelpelig med å bistå handel for de som ønsker det, avslutter Leder Administrasjon Karina Wigum.