Torsdag
Torsdag Skyet
Skyet
Flau vind
Fredag
Fredag Lett regn
Lett regn
Svak vind
Terje Børset, Georg Solem og Arne O

Et løft for framtida i elva

I løpet av få måneder oppløses Surnadal Elveeigarlag, Rindal Elvalag og Samarbeidsorganet for Surna, og erstattes med nye Surna Elveeierlag. Den nye organiseringen er et løft for villaksen i Surna, mener de nåværende lagslederne.

Pålegget om endring av forvaltningsstruktur kom fra Klima- og miljødepartementet først i 2013. Det sier at alle lakseførende vassdrag med gytebestandmål over 100 kg hunnlaks er forpliktet til å danne ett eneste forvaltningsorgan for hele vassdraget med sideelver. Prosessene har vært i gang over hele landet, og i Surnadal gjelder dette ikke bare Surna, som har ca. 1000 kg hunnlaks, men også Toåa og Bævra.

Jordskifteretten har i stor grad styrt tidsskjemaet for de tre Surna-lagenes del, forteller Georg Solem i Surnadal Elveeigarlag. Dommen falt i januar i år, etter en uproblematisk prosess på tvers av kommunegrensa, og resultatet fanger opp alle de rettighetshavendes interesser i elva, sier Solem. Det er nemlig kun rettighetshavere som skal være representert i det nye forvaltningsorganet, og i Surna utgjør dette ca. 350 personer. Hele Surna-vassdraget er nå inndelt i fem soner.

 

Helhetlig mål

I mange tiår har Surna vært forvaltet gjennom et tett samarbeid mellom Surnadal Elveeigarlag, Rindal Elvalag og Samarbeidsorganet for Surna, samtidig som det var det en strekning av elva som ikke var organisert. Surnadal Elveeigarlag har vært forvaltere siden 1950-tallet, Rindal Elvalag siden 70-tallet og Samarbeidsorganet for Surna siden 80-tallet. Men lederne for de tre lagene er ikke i tvil om at det nye initiativet fra departementet kun vil ha positive følger, hvor hovedprioriteten er et solid løft for laksestammen i Surna.

- Det handler om laksen som art, først og fremst, sier Georg Solem.

- Hensikten fra Klima- og miljødepartementet og formålet med det nye laget er å samle forvaltningen av villaksstammens elvestrekning i hele Surna, så det blir en bedre, mer helhetlig forvaltning for fremtiden, fortsetter han.

Men det nye forvaltningsorganet kan også representere og bistå rettighetshaverne i andre elverelaterte saker, fra forhold mellom grunneier og kraftregulant til praktiske tiltak i elva, som graving. Solem har troen på at det vil føre til en bedre dynamikk mellom lokal og offentlig forvaltning, og at det blir enklere for rettighetshaverne å kun ha ett organ å forholde seg til.

- Vi ser bare fordeler med dette. Med denne organiseringen samles alle interessene fra øverste til nederste del av elva, og alle diskusjoner blir samlet i ett forum, sier Arne O. Sæter i Samarbeidsorganet for Surna.

De nye retningslinjene vil ikke få noen praktisk betydning for fisket i elva. All fiskerett følger grunneiere, og rettighetshaver disponerer egen fiskerett som før, presiserer Solem. Det nye laget har ikke kommersielle interesser, og inntekt fra fiske tilfaller den enkelte rettighetshaver.

 

Oppstart før fiskesesongen

Nye Surna Elveeierlag skal være i drift fra 1. juni i år, og valgmøtene gjennomføres i mars. Her er det viktig at rettighetshavere møter opp, sier Terje Børset i Rindal Elvalag. Sone 1 avholder valgmøte i forbindelse med årsmøtet i Surnadal Elveeigarlag 14. mars, og Sone 2, 3, 4 og 5 avholder valgmøte 30. mars. Der skal sonene selv utnevne til sammen 15 representanter til det nye lagets øverste organ, og av disse 15 skal det konstitueres et styre som vil få ansvar for det daglige virke for felles oppsyn i elva. Alle arbeidsoppgaver og aktiva fra de tre gamle lagene overtas av det nye laget.

 

På bildet ser vi f.v. Terje Børset, Rindal Elvalag, Georg Solem, Surnadal Elveeigarlag, og Arne O. Sæter, Samarbeidsorganet for Surna.