Onsdag
Onsdag Klarvær
21°
Klarvær
Flau vind
Torsdag
Torsdag Delvis skyet
20°
Delvis skyet
Flau vind
Rindal kommunevåpen

Stillingsannonse:

Enhetsleder for tekniske tjenester, landbruk, miljø og byggesak - 2. gangs utlysning

I Rindal kommune skal områdene tekniske tjenester, landbruk, miljø og byggesak organiseres i en ny enhet med én felles leder. Søknadsfrist 31. august.

I Rindal kommune skal områdene tekniske tjenester, landbruk, miljø og byggesak organiseres i en ny enhet med én felles leder. 

Vi har forventninger om at den nye enheten skal bidra til effektiv og rasjonell drift, gi kapasitet til utvikling av tjenesteområdene, støtte opp under organisasjonsendringer og utnytte potensialet som ligger i alt dette. Enhetslederen har en svært sentral rolle i dette arbeidet.

Enheten omfatter følgende fagområder: 

- Driftsoppgaver innenfor tekniske tjenester som renhold, bygg, anlegg, veg, vann, avløp og brann/feiing  
- Forvaltningsoppgaver innenfor områdene landbruk, miljø, skog, vilt, byggesak, plan, kart og oppmåling 
- Planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter 

Som enhetsleder får du ansvar for helhetlig styring og strategisk ledelse av enheten.  
 

Sentrale arbeidsoppgaver:

- Forme, utvikle og lede den nye enheten for framtida 
- Følge opp politiske målsettinger, strategier, planer og bestillinger 
- Prioritere oppgaver og tydeliggjøre beslutninger og ansvar  
- Klargjøre roller, oppgaver og hva som forventes fra den enkelte medarbeider 
- Sørge for at medarbeidere og ledere jobber i felles retning, at oppdragene blir forstått og at det er helhet og sammenheng i oppgaver og ressurser 
- Skrive saksframlegg for folkevalgte organer 
- Digitalisere og fornye tjenester, prosesser og arbeidsmåter i enheten 
- Ha resultat-, økonomi- og personalansvar 
- Legge til rette for et sunt arbeidsmiljø, med spesiell vekt på mestring, motivasjon og bruk av kompetanse. Dette innebærer blant annet å følge opp kommunens arbeid med 10-faktor som medarbeider- og lederutviklingsverktøy
 

Vi ønsker oss en leder som:

- Har ledererfaring og kan vise til gode resultater som leder i en organisasjon med sammensatte oppgaver  
- Har høyere utdanning  
- Har god økonomi- og budsjettforståelse 
- Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne 
- Har god kunnskap om bruk og utvikling av digitale arbeidsmåter 
- Kan bygge relasjoner og oppnå resultater gjennom samhandling og medvirkning 
- Kan skape tydelige forventninger og inspirere medarbeidere  
- Kan jobbe målrettet og strukturert og samtidig være fleksibel 
- Viser evne til selv å planlegge og prioritere tid og oppgaver innenfor gitte mål og rammer 
- Er endringsvillig, nytenkende og trygg i arbeid med utvikling av tjenester som er bærekraftige i framtida 
 

Vi tilbyr:

- Menigsfylt arbeid og faglige utfordringer
- Gode kolleger med kompetanse innen mange områder
- Muligheter for å påvirke og utvikle tjenestetilbudet til innbyggerne 
- Ansettelse på kommunale vilkår 
- Lønn etter avtale
- God pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring


Søknadsfrist 31. august.


Les mer på Rindal kommune sin hjemmeside.