Mandag
Mandag Regn
Regn
Flau vind
Tirsdag
Tirsdag Regn
Regn
Laber bris
Fylkesleder Elinor Bolme_690x518

NKS Møre og Romsdal:

Endring av barselomsorgen i Norge

NKS Møre og Romsdal hadde siste helg sitt 75. fylkesårsmøte og kom i den anledning med en resolusjon vedrørende den foreslåtte endringen av barselomsorgen i Norge.

 

NKS Møre og Romsdal er en del av Norges største kvinneorganisasjon, og er i Møre og Romsdal representert med 37 lokalforeninger i 19 kommuner. Årsmøtet samlet ca. 75 sanitetskvinner som på siste møtedag vedtok denne resolusjonen.

 

RESOLUSJON FRA FYLKESÅRSMØTET I NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING

MØRE OG ROMSDAL 2018

 

Norske Kvinners Sanitetsforening samlet til fylkesårsmøte i Molde 15.4. 2018 har vedtatt følgende resolusjon: 

 

Norske Kvinners Sanitetsforening etterlyser en helhetlig debatt om barselomsorg og et forsvarlig tilbud for alle kvinner og barn.

Norske Kvinners Sanitetsforening er bekymret for at den historiske utviklingen med reduksjon i liggetid på sikt vil føre til en dårligere barselomsorg for mor og barn. For 30 år siden lå kvinnene i gjennomsnitt fem dager på barselavdelingen, mens den i dag er kortet ned til få dager. Nå planlegges det nye sykehus med mulighet for utskriving 6-8 timer etter fødsel. Konsekvensene av dette kan være at flere risikobarn ikke blir fanget opp, kvinner med behov for hjelp til amming opplever å ikke få det og det øker risikoen for fødselsdepresjon. Norske Kvinners Sanitetsforening mener at kvinnens og barnets behov må ligge til grunn for beslutning om lengde på liggetid. Barselomsorg må ha en individtilnærming og tidlig utskrivning forutsetter at det er medisinsk forsvarlig, at hjemkommunen har et godt barseltilbud og at kvinnen selv ønsker tidlig utskriving. Norske Kvinners Sanitetsforening er bekymret over at det er store kommunale forskjeller på fødsels- og barseltilbudet. N.K.S. Møre og Romsdal krever at redusert liggetid på sykehus kombineres med en offentlig utredning som kartlegger dagens situasjon, med sikte på å identifisere og tette hull i tjenestetilbudet i barselomsorgen.

Norske Kvinners Sanitetsforening er også bekymret over jordmormangel innenfor det norske helsevesenet. Kommune-Norge mangler mellom 600-700 årsverk og sykehusene har store utfordringer med å ansette et tilstrekkelig antall jordmødre i en sektor dominert av brøkstillinger.  Ressursmangelen fører til at retningslinjene i svangerskapsomsorgen ikke blir fulgt. Kun 20% av barselkvinner får hjembesøk de første dagene etter fødsel, og det varsles om flere re-innleggelser av både mor og barn. Norske Kvinners Sanitetsforening krever at helsemyndighetene prioriterer å sikre en bedre jordmordekning. Små brøkstillinger må økes, for å sikre bedre rekruttering, ivaretakelse og ytterligere kompetanseheving av eksisterende jordmødre.
 

Ingressbilde: Leder i NKS Møre og Ronmsdal, Ellinor Bolme

Årsmelding for Møre og Romsdal NKS

Logo NKS More og Romsdal_690x148.jpg

Tips en venn Skriv ut