Torsdag
Torsdag Delvis skyet
Delvis skyet
Flau vind
Fredag
Fredag Delvis skyet
Delvis skyet
Flau vind
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

Eiendomsskatten; - avslutning også fra meg

Morten Muus Falck:
Absolutt, og selvsagt 100% enig om at ingen kommunepolitiker ønsker å innføre eiendomsskatt i sin kommune; - men den er altså frivillig, - og ikke pålagt, - og det er helt opp til kommunen selv å vurdere størrelse og omfang.

Jeg kjenner imidlertid igjen mønsteret fra elverksbransjen min hvor det for noen år tilbake var hele 330 everk i Norge; - i dag er vi nede i 130 everk og vi skal langt videre ned mot 30-40. Dette har vært, - og er en høyst smertefull prosess for alle involverte med de sterkeste og mest høylydte protester landet over.

MEN: når en tenker på at det bare i Vestfold fylke fantes hele 12 forskjellige everk; - hvorav hvert enkelt igjen hadde sin - everkssjef, - driftssjef, - økonomisjef, - kontorsjef, - teknisk sjef osv; - dvs summa summarum svært kostbare administrasjoner, - samtidig som alle beklaget seg over høye strømpriser; - ja så var det kanskje ikke så rart at myndighetene måtte gripe inn, - fornuftig nok. Vi snakker altså stordriftsfordeler, - tenk bare tilbake på hva som var før det omsider ble til dagens meget effektive Svorka, fra Surnadal, Rindal og Halsa.

Det var vel rett og slett naivt av meg (som har jobbet i det private næringslivet hele mitt liv) å ymte til at Rindal heller skulle begynne å se nærmere på hvor det kunne spares og effektiviseres i f. eks administrasjonen. Dette er nok «ei hellig ku», og politikerene har vel heller kanskje heller ikke anledning til å gjøre grep.

Poenget mitt er at en kommune lar seg ikke endre eller tilpasse; - den seiler videre med stadig økende kostnader og synkende inntekstgrunnlag.  Og det er jo nettopp her at Jan Tore Sanner kommer inn i bildet; - vil man ikke, - ja så må man, akkurat som everkene. Dersom kommunene imidlertid frivillig tilpasser seg; - ja så økes bevilgningene fra staten!

Min konklusjon er at det nok ikke er storsamfunnet som må stilles til ansvar, - men tvert imot manglende evne til omstilling og effektivisering på alle plan, noe som ubarmhjertig fører ikke-tilpasningsdyktige kommuner rett inn i dødsspiralen.

 

Så avslutningsvis over til oss omtrent 2000 høttrindalinger som ble pålagt 4,5 promille eiendomsskatt (altså ikke prosent som ordføreren poengterte). Det strømmet på med massevis av innsigelser og protester fra alle hold; - noe som ble avvist med at «sånn er loven, - ingen har kunnet påvise feil»

Året etter ble kommuneoverskuddet godt over 7 milioner kroner: - altså ingen prekær fare for å bli en «ROBEK» kommune.

 

Viktig:
I en bisetning leste jeg at man kunne vurdere nivået hvert år.  Hvorfor gjorde så ikke Rindal dette i november? 

Jostein Grytbak hadde et meget interessant innlegg om minstepensjonister: http://www.trollheimsporten.no/eiendomsskatt-for-minstepensjonister.6003438-150706.html hvor han nevner «velsituerte høttrindalinger» noe som også er svært interessant, fordi jeg og flere gikk ut i i Avisa S-T hvor vi tydelig tilkjennegav at vi gjerne støtter Rindal kommune i en vanskelig situasjon, men dog ikke på dette urimelig høye nivået. Hadde Rindal vært smart nok som andre kommuner til å starte opp med 2 – 2,5 promille; - for så å øke etter hvert, - ville nok situasjonen vært en ganske annen.

I denne sammenhengen fant jeg tilbake til følgende meget interessante artikkel av en ekte Rindaling: http://www.trollheimsporten.no/endring-i-eiendomskatteloven-en-mulighet-til-aa-angre.5875670-150706.html

 

Her er min avslutning i e-skattesaken:

«EVIG EIES KUN ET DÅRLIG RYKTE»  - hadde jeg vært grunneier f.eks i Rørdalen med regulerte hyttefelt og kun en eneste solgt tomt, ville jeg ha vært bekymret for fremtiden. Jeg kjenner nemlig en som heller valgte tomt i Rennebu fremfor Oppdal på grunn av eiendomsskatten. OG godtfolk: - det snakkes rundtomkring.

Hitra kommune bruker argumentet: Her er det ingen eiendomsskatt på hytter…..

 

Og en liten oppfordring; - tidligere, avdøde ordfører Hanne Tove Baalsrud la ned mye tid og energi på sine månedlige rapporter til så vel Rindalinger som oss Høttrindalinger.

 

Takk for meg!
Egil Repvik
«Høttrindaling»

 

Tips en venn Skriv ut