tp_leserinnlegg

Dordi og kvinnene

"Vi som lever i dag nyter godt av alle de som har tatt kampen før oss, både når det gjelder arbeidsmiljølover, miljølover og ikke minst likestillingslover", skriver Einar Vaagland i dette leserinnlegget.

Det er alltid morsomt å høre Dordis betraktninger om verden. Vi står på hver vår side politisk, og det er alltid sunt å få utfordret meningene sine, men hennes 8. mars-innlegg er hårreisende lesning. Ikke bare er Dordi umusikalsk, hun er i tillegg historieløs. Vi bør kunne forvente en sikrere omgang med fakta fra en historieforfatter.
 
Dordi er «snart 75 år», og hevder hun har «levd ganske lenge før Feminismen oppstod som bevegelse, og før det ble noen «Kvinnedag»». Dette stemmer selvsagt ikke.
- Den internasjonale kvinnedagen... ble innstiftet i København i 1910 på Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress...
https://snl.no/Kvinnedagen_-_8._mars
 
Vi som lever i dag nyter godt av alle de som har tatt kampen før oss, både når det gjelder arbeidsmiljølover, miljølover og ikke minst likestillingslover. Å si at vi har kommet i mål med noen av disse er blåøyd: Automatisering og globalisering truer arbeidet vårt, den globale oppvarmingen truer fremtiden til barnebarna våre, og likestillingen krever daglige kamper, for alle kjønn.

Norge er riktignok verdens nest mest likestilte land, men mange av våre nye landskvinner kommer fra patriarkalske familier og mangler selvbestemmelse. Dordi bekymrer seg stadig for denne delen av befolkningen, men åpenbart ikke nok til å stå opp for dem i en festtale.

Hun er motstander av selvbestemt abort, en rettighet norske kvinner fikk kjempet gjennom først i 1978, men som nå er under press i hele den vestlige verden. I frihetens høyborg USA nektes en 12 år gammel jente abort selv om hun ble gravid etter voldtekt og incest! Og til og med i likestilte Norge ble fosterreduksjon akkurat offer for en politisk hestehandel med Krf!

Har ikke Dordi fått med seg #metoo-bevegelsen? Hvor kvinner etter 1000 års undertrykkelse endelig tar bladet fra munnen om arbeidsrelatert sexpress og overgrep, og blir trodd? Kampen er langt fra over!

Einar Vaagland