Fredag
Fredag Skyet
Skyet
Svak vind
Lørdag
Lørdag Sludd
Sludd
Liten kuling
tp_leserinnlegg

Dette var det motsatte av lurt, ordfører Ola T. Heggem!

Rindal, 17.mars 2019

Da jeg leste Pressemeldingen fra Ola T. holdt jeg på å falle av stolen!

Først ble jeg sint, så skuffet, men jeg har lært av tidligere statsminister i Norge, Christian Michelsen, da han svarte med disse bevingede ord til Bjørnstjerne Bjørnson: «Nu er det best at holde kjeft», under selvstendighetsåret 1905 ved forhandlingene med svenskene.

I går 16.3. leste jeg et meget godt innlegg fra Olve Røen med overskriften «Var dette lurt ordfører Ola T. Heggem? Etter å ha lest dette innlegget vil derfor også jeg ytre meg.

Røen sakser fra ordførerens Pressemelding blant annet følgende avsnitt:

«Viser til Pressemelding publisert 15. mars på Trollheimsporten, utsendt fra Rindal kommune ved ordfører Ola T. Heggem.

Ordføreren skriver: «Kommunen så ikke noe grunnlag for å erkjenne at ledere i kommunen hadde begått erstatningsbetingende feil mot Fosseide. Det er således ikke påstanden om kritikkverdige forhold hos ledelsen i Rindal kommune som har motivert kommunen til å inngå et forlik».

Olve Røen skriver videre:

«Med denne pressemeldingen viser den øverste lederen i kommunen dessverre et prakteksempel på kritikkverdig håndtering fra ledelseshold.»

For det første prøver ordføreren å gjøre et poeng av at Fosseide kun er tilkjent 5 % av det beløp hun krevde erstatning for. Han prøver med det å fortelle at Rindal kommune også er en vinner av saken. Deretter presterer han å skrive følgende:» Dette må ses på som en «gest» fra kommunens side for i noen grad å komme en medarbeider – med et meget langvarig ansettelsesforhold i kommunen (fra 1979 til 2017) i møte.»

Olve Røen fortsetter slik:

«Jeg for min del håper at Rindal kommune ikke er ferdig med saken og at den ikke havner « under teppet» sammen med flere lignende saker.

Hvilke tiltak settes i gang internt når ledelsen i kommunen gjennom sine saksbehandlingsfeil påfører sine ansatte store belastninger og samtidig påfører kommuneøkonomien høye kostnader? Er kontrollutvalget og AMU på banen? Får saken konsekvenser for den/de som begikk den største feilen her ved å ansette to flyktningkonsulenter i stedet for en?

Det er lett å snuble igjen, når det er for mye rusk under teppet.».

Jeg skriver:

Jeg regner med at Ola T. forsøkte å imøtegå Solveig Fosseides advokats formulering gjengitt på Trollheimsporten: «i følge advokaten representerer forliket en symbolsk seier for Solveig Fosseide»

Å starte en omkamp i media synes jeg er det motsatte av lurt Ola T., (som svar på Røens spørsmål).

Men jeg tillater meg å stille et spørsmål om det her er patriotismen som overgår empatien? For Solveig Fosseide, vil jeg tro, at dette fremstår som et slag i ansiktet! Det fortjener hun ikke!

Å kalle dette en «gest» er så langt fra sannheten som det er mulig å komme!

Å bruke prosentregning som argument faller på sin egen urimelighet. Kommunen angrep Fosseide for å ha skyld i at kommunen måtte ansette 2 flyktningkonsulenter, i stedet for 1, som kostet mellom kr. 600.000.- og 800.000.-. Dette var kommunens egen feil på grunn av manglende rutiner.

Det har vel formodningen mot seg at dette er en «gest» når kommunen i 2018 går med et Netto driftsresultat på minus 0,7 %, kr. 1.454.107.- og ifølge rådmannen nesten 8 millioner dårligere enn i 2017.

Dessuten; det to kjenner til er ingen hemmelighet. Rusk som feies under teppet har en tendens til å dukke opp under de mest ubeleilige tidspunkt.

Olve Røen lurer på om kontrollutvalget og AMU har vært på banen. Saken han etterlyser var så vidt innom AMU, men ble avvist fordi det ble definert som en «personalsak» av administrasjonen!

Saken jeg refererer til var lagt ut på Trollheimsporten den 11.september 2015 under overskriften «Hei hvordan går det med dere?», underskrevet av 7 ansatte i kommunen.

Hvis jeg ikke husker feil, var også ordføreren den gang medlem av AMU (Arbeidsmiljøutvalget).
 

Rindal kommune kunne løst saken med Solveig Fosseide mye raskere ved en profesjonell og verdig handlemåte, og er derfor en taper i denne saken. Jo flere omkamper som dekkes gjennom media, jo større blir tapet av kommunens omdømme.

Solveig Fosseide fortjener en uforbeholden beklagelse fra Rindal kommune.
 

Hilsen

Jostein Grytbakk

Tips en venn Skriv ut