Søndag
Søndag Skyet
Skyet
Stille
Mandag
Mandag Delvis skyet
10°
Delvis skyet
Flau vind
tp_leserinnlegg

Dårlige veier er dårlig distriktspolitikk


Vegene er livsnerven i et lokalsamfunn. Mye verdifull verdiskapning foregår i distriktene og driver man lokal næringsvirksomhet vil det nødvendigvis bety at varer må transporteres på fylkesveger til nasjonale hovedveger.  For at næringene skal opprettholdes og utvikles er de avhengig av at folk bor i distriktene. Gode veger må til for å sikre bo -og arbeidsmarkedsregioner.

For å opprettholde befolkningsgrunnlaget må de som bor her føle seg trygge, og vegene må være farbare.  Gode veier gjør rett og slett hverdagen tryggere, bedre og enklere.
Det er mange dårlige fylkesveier i fylket vårt f.eks,  livsnerven  til Rindal går via fv 65.   En B klassifisert vei. FV65 oppleves nå som meget dårlig!

Vegen har blitt skiltet med humpete veg over en strekning på 6 km fra kommunegrensen Rindal – Orkland og til Storås. I tillegg er det skiltet med varsel om dype spor flere plasser. Vegen oppleves ikke som trygg for de som ferdes på strekningen. Det at det vil bli noen humper under vårløsningen kan vi godta, men når vårløsningen starter på januar blir det en særdeles lang vårløsning.
 
Nå går  asfalten i oppløsning og der det har blitt byttet stikkrenner de siste årene oppleves det som ekstra dårlig. Det medfører at utrykningskjøretøy bruker lengre tid på strekningen enn tidligere og dette går utover beredskapen. Spesielt de som frakter syke pasienter opplever ekstra belastning. At vegen gjør at pasientene får ekstra smerter er ikke holdbart. Vegen fører også til store vedlikeholdskostnader på de kjøretøyene som ferdes her, og det gjelder spesielt på tyngre kjøretøy. 
 
Dette må utbedres nå!
Alle som vil kan ta seg en tur, men NB, det anbefales ikke å kjøre fortere enn 50 km/t.
 
Rindal Senterparti