Tirsdag
Tirsdag Regn
Regn
Laber bris
Onsdag
Onsdag Regnbyger
Regnbyger
Liten kuling
Formannskap Surnadal 120618

Klarsignal for Ørafondet

Surnadal kommune oppretter en treårig tilskuddsordning, Ørafondet, som har som formål å motivere og stimulere til utvikling, vern, vedlikehold og forskjønning av Surnadalsøra.

Over: Saksbehandler og kommunalsjef for næring og utvikling Karin Halle orienterte formannskapet om saken tirsdag.

Mange huseiere på Surnadalsøra står ovenfor spesielle krav og potensielt større kostnader enn ordinært når det gjelder restaurering av bygninger og uteareal, da deler av området har vernestatus (se kartillustrasjon under) og er underlagt verneplan. Her kan du lese mer om bakgrunnen for saken.

Surnadalsøra verneområde.png

 

Skjemmende billagring

Flere av politikerne, deriblant fungerende ordfører Helge Røv (Ap), kommenterte at behovet er stort for opprydning på enkelte eiendommer. Mange steder er det en opphopning av gamle biler som står parkert langs veien. Røv la frem forslaget om å se nærmere på mulighetene for forskjønning gjennom å stille krav til opprydning og eventuelt sanksjoner, eksempelvis dagbøter, ovenfor huseiere som har ting stående på eiendommen - dette jfr. Plan- og bygningslovens § 28-5:

Ubebygd areal i bebygde områder skal holdes i ryddig og ordentlig stand. Kommunen kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal, når det etter kommunens skjønn vil gjøre opphold eller ferdsel farlig, virke sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe. Der forhold ved lagring og annen bruk eller terreng i nærheten av byggverk kan gjøre opphold og ferdsel farlig, kan kommunen pålegge eier å gjennomføre sikringstiltak.

Nils Håvar Øyås (Sp) er positiv til fondet, selv om han mener forslaget fra Røv vil være mer effektivt enn fondet.

- Jeg tror det trengs for å få fart i boligmarkedet, sier Øyås.

Kathrine Mauset (H) stiller spørsmål ved at Ørafondet legges inn under næringsfondet, og at private slik får støtte fra kommunen til å pusse opp egen eiendom.

Johnny Melkild (Ap) mener Mauset stiller et betimelig spørsmål og mener "strikken dras lenger og lenger" med næringsfondet.

Karin Halle og rådmann Knut Haugen forklarte at tilskuddsordningen belastes næringsfondet fordi tiltaket skal stimulere både til kultur- og reiselivsnæring.

Tips en venn Skriv ut