tp_leserinnlegg

Bruk 100 millioner til vedlikehold av fylkesvei

Rindal Høyre.png

 

 

 

 

 

 

I 2019 brukte Trøndelag fylke 118 millioner kroner mindre enn budsjettert. Disse pengene mener Høyre vi nå bør bruke til å vedlikeholde veiene. Fylkesveg 65 er en vei vi har kjørt flere ganger og som er et godt eksempel på en vei som bør prioriteres og istandsettes.

I valgkampen gikk Arbeiderpartiet ut mot Høyre fordi vi ville ta vare på veiene som binder det store fylket vårt sammen. Til og med Fylkesrådmannen påsto at det var umulig å plusse på veibudsjettet med 100 millioner uten at det gikk på bekostning av videregående skoler. Nå har vi fasiten. Fylket har 118 millioner kroner til overs uten å ha kuttet i bevilgningene til noe innenfor vårt virksomhetsområde. Vi har altså rom for å ta vare på veiene våre slik at folk kommer seg raskt frem og trygt hjem.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Trøndelag er på over 4 milliarder kroner, og det stiger hvert eneste år fordi Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke vil prioritere gode og trygge veier som arbeidsplassene er avhengige av.

Hver eneste kommune i fylket vårt sliter med trafikkfarlige veistrekninger. Snart er det vårløsning, og alle vi som ferdes på en fylkesvei får merke hullete veier, sprekker og kanter som raser ut.

Høyre har gang på gang fremmet forslag om penger til fylkesvei. Og vi er gang på gang stemt ned av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men vi kan love at vi ikke vil gi oss!

 

Fylkespolitiker Henrik Kierulf, nestleder hovedutvalg for vei

Fylkespolitiker Ingvill Dalseg

Varaordfører Rindal kommune Magnar Dalsegg