ørmelkanlegg

Gi eller selg billig et rørmjølkanlegg!

Bli med og støtt bønder i Litauen

Vær med å skap vennskapsbånd mellom bønder i Rindal og Surnadal og bønder i Litauen. Vi oppfordrer bønder som har ubrukte rørmelkeanlegg til å gi det bort, eller selge billig slik at det kan sendes som gave til bønder med små eller middels store bruk i Joniskis/Siauliai. Det sier Hanne Kvitberg - i spissen for å hjelpe bønder i Litauen.

Spontanaksjon for å hjelpe
Dette er en spontanaksjon for å kunne hjelpe flere bønder i Littauen når det allikavel skulle gå en trailer med et melkeanlegg fra Surnadal til Joniskis, Litauen. Det er Diana Urbienes bror som har ordnet med en litauisk trailer som en gang i mellom returnerer tom tilbake til Litauen etter å ha levert varer i Norge. Selv om det er returlast koster det ca. 6000,- n.kr., som er svært mange penger for småbønder i Litauen. Vi har tenkt at dette måtte vi utnytte – slik at vi kunne hjelpe flere bønder, sier Hanne Kvitberg til Trollheimsporten.

Diana Urbiene har vært ansatt som avløser hos Geir Johnny Bjørnstad, Dalsegg i ett år nå, forteller ho.

Gi bort eller selg billig!
Vi oppfordrer bønder som har ubrukte rørmelkeanlegg til å gi det bort, eller selge billig, slik at det kan sendes som gave til bønder med små eller middels store bruk i Joniskis/Siauliai. Samtidig oppfordrer vi alle rindalinger og surnadalinger som ønsker å støtte ideen til å gi et økonomisk bidrag til aksjonen. Pengene vil i tillegg til å kjøpe brukte melkeanlegg også bli brukt til å betale frakt – for å kunne hente utstyr her i dalføret og for å kunne frakte det rundt til aktuelle bønder i Siaulai. Kommer det inn nok penger kan det kanskje bli aktuelt å kjøpe flere rør og små deler til å montere anleggene i nye fjøs. Det blir kanskje nødvendig å betale for lagringsplass en periode. Annet brukt landbruksutstyr er også av stor interesse. Utstyret vil bli sendt en gang i løpet av mars når traileren har leveranse i Norge.

Den som ønsker å gi bort melkeanlegg eller annet landbruksutstyr kan kontakte:

Geir Johhny Bjørnstad tlf: 993 71 481
Magnar Almberg Tlf: 950 59 054
Hanne K.Kvitberg Tlf: 284 88 077

Det er opprettet en konto i Surnadal sparebank til dette hjelpetiltaket. Alle bidrag sendes til:

Konto nr: 4040 1596528

Trollheimsporten er med
Trollheimsporten vil heile tida kunne få direkte opplyst fra banken om hvor mye penger som er kommet inn på kontoen.

Ideen til prosjektet oppstod da Diana Urbiene fortalte at hun prøvde å hjelpe sin bror Zoza til å kjøpe billig et brukt rørmelkeanlegg her i Norge – for å få det fraktet til Litauen. Broren har vært bonde i ca. 20 år, og har ikke hatt ferie på alle de årene. Han har 30 melkekyr og må bære all melka, to ganger om dagen, og tømme den opp i melketanken. Helsa begynner å bli dårlig, det er tungt arbeid for armer, nakke og rygg. Zoza hadde ordnet med frakt fra Surnadal. Da kom ideen om å hjelpe andre bønder i Litauen som har det slik. Sist sommer var Geir Johnny på besøk i Jonoskis. Han opplevelse var at de små bøndene der drev gårdene sine slik gårdsdriften var her 50 år tilbake i tid. Han så blant annet at bønder kjørte vann ut til jordene med hest, forteller Hanne Kvitberg.

Bondelagene i Surnadal  og Rindal er med
Håpet er at dette besøket kan starten på utviklingen av vennskapsbånd mellom Rindal/Surnadal og Joniskis/Siauliai (fylke) Kanskje det kan etableres vennskapsklubb mellom bønder her i dalføret og bønder i Litauen. Både bondelaget i Rindal og bondelaget i Surnadal er positiv til dette. De tror det kan være spennende for mange av deres medlemmer å ta en tur til Littauen. Det er naturlig at Diana Urbiene er guide på slike turer. Det kan også være enkelpersoner som lager reportasjer fra Litauen – hvordan nytt og forlenget liv brukte melkeanlegg og brukt landbruksutstyr har fått i Litauen.

En målsetting er at folk fra Rindal og Surnadal om en stund kan dra på besøk til Joniskis og se hvordan utstyret er tatt i bruk, og bli kjent med de gårdbrukerne som har fått glede av ”det utstyret” sin ingen her har hatt nytte av. Det vil også være naturlig å invitere litauske bønder til oss. Det vil være berikende og lærerikt for begge grupperingene å bli kjent med hverandre og hverandres kultur og levesett.

Hva med en litauisk kveld?
Det har også vært morsomt å få til en litauisk kveld med litauisk mat og kultur på Saga Trollheimen hotell for alle bidragsytere og andre interesserte en gang senere på året. Vi får håpe hjelpeprosjektet får så mange bidragsytere at det kan åpne opp for slike aktiviteter.


Et lite bidrag fra oss vil kunne gjøre en stor forskjell for mange små bønder i Litauen. Til gjengjeld vil vi kunne få den store glede det er å hjelpe andre – spesielt når hjelpen virkelig vil utgjøre en stor forskjell for de som mottar hjelpen. I dette tilfelle vil også alle bidrag gå direkte til mottakerne, det er ingen mellomledd.