Torsdag
Torsdag Skyet
10°
Skyet
Lett bris
Fredag
Fredag Delvis skyet
15°
Delvis skyet
Svak vind
tp_leserinnlegg_valg2019

Blålys

"Brann og ambulansetjenestene er svært viktige i en kommune, om ikke de aller viktigste. Når liv og helse, hus og hjem står på spill er vi avhengige av en godt utbygd beredskap. Nærhet, lokalkunnskap og kort responstid kan være avgjørende for utfallet", skriver Rindal Senterparti i dette leserinnlegget.

Senterpartiet fremma i november 2018, sammen med SV og KrF, et forslag om å forskriftsfeste krav om responstid til Stortinget. Dette for å unngå sentralisering innen nødetatene. Dette ble stemt ned av AP og regjeringspartiene. Her hadde Ap en gylden mulighet til å  drive god distriktspolitikk, men det gjorde de altså ikke.

Ambulansen er sykehusets forlengede arm og dette krever stadig større kompetanse innen faget. Ambulansearbeiderne i Rindal er utdannet med fagbrev som har et bredt fagfelt og er godt kvalifisert i jobben de gjør. Dette gir trygghet for befolkningen i Rindal.

Når Helseforetaket skal spare penger er ambulansestasjonene i distriktskommunene utsatt for flytting eller nedleggelse. Det som skjer i en kommune påvirker også de andre. Rindal Senterparti skal være årvåkne og handle når det er påkrevd.

Vi har et frivillig brannvesen. Dette er folk med variert bakgrunn, godt utdanna som brannmenn og korpset har hele 7 røykdykkere som er gull verdt. Lang ansenitet tyder på et godt arbeidsmiljø. Brannvesenet er lokalt ansatt og styrt med interkommunalt samarbeid om administrativ funksjon.

Brannvesenet får stadig nye oppgaver. De er ofte først på plass av nødetatene når alarmen går. Det være seg ulykker eller sykdom. De er i dag pålagt å ha kompetanse og utstyr innen helse og omsorgsarbeid. Rindal Senterparti vil sørge for at brannkorpset har den nødvendige kompetanse de til en hver tid trenger.

Brann, ambulanse og politi har i dag et felles nødnett. Samarbeidet etatene i mellom er svært godt og det er betryggende for innbyggerne. Samarbeidet med Rindal og Surnadal lensmannskontor har alltid vært godt og de  satser på at samarbeidet med Orkland skal bli like bra.

Rindal senterparti vil sørge for at Rindal har nødetatene på plass i egen kommune også i framtida. Vi mener at folket har krav på raskest mulig hjelp også ute i distriktene. Kort responstid, lokalkunnskap og nærhet til innbyggerne gir oss et tryggere samfunn.

Rindal Senterparti v/

Kjetil Løften, Kirsti Barbo Landsem

Bettina Røen Helgetun, Ann Elin Hess Brønstad

rindal brannvesen innsendt av surnadal senterparti.jpg