Konfirmasjonsgudsteneste i Øye kyrkje

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

: Øye kyrkje
Tid: sndag 30. august 10:30