Konfirmasjonsgudsteneste i Todalen kyrkje

Takkoffer til misjonsprosjektet i Etiopia.

: Todalen kyrkje
Tid: lÝrdag 29. august 11:00