Konfirmasjonsgudsteneste i Ranes kyrkje

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

: Ranes kyrkje
Tid: søndag 23. august 12:30