Konfirmasjonsgudsteneste i Ranes kyrkje

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

: Ranes kyrkje
Tid: lÝrdag 22. august 11:00