Seniordans på Eldresentret

Seniordans

Arrangør: Rindal seniordans
: Rindal Eldresenter
Tid: torsdag 12. mars 13:00