Høgtidsgudsteneste i Øye kyrkje

Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

: Øye kyrkje
Tid: onsdag 25. desember 12:00