Høgtidsgudsteneste i Stangvik kyrkje

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

: Stangvik kyrkje
Tid: onsdag 25. desember 11:00