Lysmesse i Mo kyrkje

Konfirmantane deltek. Takkoffer til kyrkjemusikalsk arbeid i soknet.

Arrangør: DEN NORSKE KYRKJA RINDAL OG SURNADAL
: Mo kyrkje
Tid: torsdag 12. desember 19:30