Lysmesse i Ranes kyrkje

Konfirmantane deltek. Takkoffer til trusopplæringa.

Arrangør: DEN NORSKE KYRKJA RINDAL OG SURNADAL
: Ranes kyrkje
Tid: torsdag 5. desember 19:30