Sammen på søndag Rindal Menighetshus

Tale av Birger Foseide, pensjonert prost.
Gave til menighetshuset.
Bevertning.

Arrangør: Rindal sokn
: Rindal Menighetshus
Tid: sndag 20. oktober 16:00