Gudsteneste i Ranes kyrkje

Gudsteneste.
Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap.

: Ranes kyrkje
Tid: søndag 25. august 11:00