Lysmesse Rindal kirke

Lysmesse

Arrangør: Rindal sokn
: Rindal kirke
Tid: søndag 1. desember 19:00