Konfirmasjonsgudsteneste i Mo kyrkje

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

: Mo kyrkje
Tid: torsdag 30. mai 11:00