Konfirmasjonsgudsteneste i Todalen kyrkje

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

: Todalen kyrkje
Tid: søndag 19. mai 11:00