Gudsteneste i Øye kyrkje

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

: Øye kyrkje
Tid: fredag 17. mai 12:00