Gudsteneste i Mo kyrkje

Takkoffer til kyrkjemusikalsk arbeid i soknet.

: Mo kyrkje
Tid: fredag 17. mai 10:00