Konfirmasjonsgudsteneste i Stangvik kyrkje

Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

: Stangvik kyrkje
Tid: søndag 28. april 11:00