Gudstenesteleg møte i kyrkjelydshuset på Skei

Gudstenesteleg møte. NLM.

: Kyrkjelydshuset på Skei
Tid: mandag 22. april 11:00